Alte știri

ASP a publicat noile tarife pentru unele servicii

Pinterest LinkedIn Tumblr

Agenția Servicii Publice atenționează solicitanții de servicii, prestate de ASP, că potrivit Hotărârii de Guvern nr.966/2020, începând cu 01.07.2021, va intra în vigoare ultima etapă de implementare a Nomenclatorului nou al tarifelor la serviciile ASP:

  • tarifele la serviciile din domeniul înregistrării şi evidenţei cetăţenilor Republicii Moldova, cercetărilor tehnico-ştiinţifice, confecţionării documentelor de stat, blanchetelor de evidenţă strictă şi simplă, ştampilelor şi sigiliilor, cartelelor de plastic.

Atenționăm, că pentru serviciile sociale de bază prestate persoanelor fizice Nomenclatorul actualizat prevede menținerea gratuității a acestora. Astfel, este prevăzută prestarea mai mult de 30 de servicii cu titlu gratuit:

  • certificatul de naștere,
  • certificatul de deces,
  • prima documentare cu buletin de identitate, sau cu înlesniri pentru unele categorii de solicitanți:
  • persoane cu dizabilități,
  • copii rămaşi fără ocrotire părintească,
  • veterani de război,
  • victime ale traficului de fiinţe umane și etc.
  • persoanelor care se află la întreținerea statului,
  • donatorilor voluntari de sânge, etc.

Tarifele la serviciile de  înregistrare şi evidenţă a populației  nu au suferit modificări pe parcursul anilor precedenți (serviciile de stare civilă –din anul 2008, serviciile de eliberare a actelor de identitate – din anul 2009). Constatăm faptul, că în general, majorarea tarifelor se atestă la serviciile de urgență, fiind micșorat timpul de acordare a acestora, dar un factor important al Nomenclatorului actualizat este menținerea intactă a tarifelor la serviciile de bază cu termenul obișnuit (în pofida faptului că aceste tarife nu reprezintă cheltuielile reale ale Agenției și sunt sub cost), acordând posibilitatea solicitantului de a alege serviciul, de exemplu:

loading...

Comments are closed.