Actualitate

ASP: Lista documentelor care pot fi livrate la domiciliu a fost extinsă

Pinterest LinkedIn Tumblr

Lista documentelor emise de Agenția Servicii Publice, care pot fi livrate la domiciliu, prin intermediul oficiilor poștale, a fost extinsă.

Potrivit ASP, documentele sunt livrate la locul de destinaţie al solicitantului în întreaga țară, cu excepția localităților din stânga Nistrului și municipiul Bender, transmite IPN.

Anterior, prin Poșta Moldovei, era disponibilă livrarea numai a pașaportului și a buletinului de identitate.

Acum poate fi livrat și extrasul din Registrul de stat al populației sau din fișierul manual de evidență a persoanelor (adeverință).

La fel, pot fi livrate duplicatul certificatului de pe actul de stare civilă, extrasul de pe actul de stare civilă, extrasul multilingv de pe actul de stare civilă, certificatul privind starea civilă.

Pe lista actelor care pot fi livrate la locul de destinaţie al solicitantului se mai regăsește și certificatul privind capacitatea matrimonială, avizul privind afirmarea/ infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui, certificatul explicativ (din domeniul starea civilă), avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă, certificatul de înmatriculare pentru vehicul, dar și permisul de conducere, permisul de conducere internațional.

Mai pot fi solicitate și livrate adeverința ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule sau din Registrul de stat al transportului, informații din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (extras) şi/sau din actele de constituire copii ale certificatelor de pe actul de constituire a persoanei juridice, licențe, eliberate unităților de drept.

În contextul pandemiei, Agenția Servicii Publice le recomandă solicitanților de servicii să utilizeze la maximum posibilitățile de operare online.

Pentru accesarea fizică a serviciilor, este necesară programarea prealabilă.

loading...

Comments are closed.