Astăzi este marcată Ziua Mondială a Mediului. Recomandările ANSP

Ziua mondială a mediului, marcată anual pe 5 iunie, a devenit cea mai mare platformă globală, ce reunește eforturile tuturor în procesul de soluționare a problemelor legate de mediu, pentru a proteja Planeta.

În anul curent, genericul evenimentului este ”Pământul nostru. Viitorul nostru. Suntem Generația Restaurare”, ce marchează și cea de-a 30 aniversare a Convenției ONU de Combatere a Deșertificării. Restaurarea ecosistemelor este necesară pentru a aborda schimbările climatice, a salva speciile de la dispariție și pentru a asigura viitorul Planetei Pământ.

La nivel global, țările s-au angajat să restaureze un miliard de hectare de pământ – prin protejarea și refacerea a 30% din ecosistemele degradate ale Planetei.

Potrivit Convenției ONU pentru Combaterea Deșertificării, până la 40% din pământul Planetei este degradat, afectând direct jumătate din populația lumii și amenințând aproximativ jumătate din PIB-ul global (44 trilioane USD). Numărul și durata secetelor a crescut cu 29% din 2000 – fără acțiuni urgente, secetele pot afecta peste trei sferturi din populația lumii până în 2050.

Pământul susține viața. Terenurile agricole, pădurile, pajiștile, savanele, munții oferă bunurile și serviciile care fac posibilă civilizația. Aceste peisaje sunt susținute de ecosisteme acvatice, cum ar fi oceanele, râurile și lacurile, care contribuie la ciclurile apei și mențin pământul fertil. Dar ecosistemele lumii sunt amenințate. Modelele nesustenabile de producție și consum conduc la tripla criză planetară: a schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității și a poluării mediului.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține soluțiile recomandate pentru a menține solul sănătos și a restabili sistemul alimentar:

 • Consumarea alimentelor sănătoase produse local;
 • Adoptarea unei alimentații bogate în legume și fructe sezoniere și reducerea risipei de alimente;
 • Procurarea produselor locale pentru a sprijini fermierii care aprovizionează în mod durabil cu produse alimentare;
 • Asigurarea unei etichetări comprehensive, inclusiv cu informații despre amprenta de carbon și durabilitatea produselor;
 • Împărtășirea cunoștințelor despre alimentele sănătoase și practicile de gătit;
 • Informarea despre practicile agricole durabile care păstrează sănătatea solului, rețin apa și minimizează eroziunea;
 • Eliminarea poluării cu plastic a solului și a resurselor de apă;
 • Educarea tinerilor cu privire la importanța refacerii terenurilor în comunități, evitarea risipei alimentare și protejarea mediului înconjurător, etc.

Republica Moldova, către a.2030 și-a asumat angajamentul de a contribui la îmbunătățirea calității mediului și a nivelului de trai al populației țării prin susținerea și subvenționarea practicilor prietenoase mediului, susținerea proiectelor inovatoare de gestionare integrată a deșeurilor, precum și impunerea internalizării efectelor negative ale activităților economice, inclusiv prin taxare și impozitare corectă, ș.a., (conform prevederilor Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova Europeană 2030”).

Astfel, pentru a asigura un mediu sănătos și sigur au fost identificate priorități, inclusiv:

 • reducerea poluării apelor și eliminarea impactului substanțelor chimice asupra mediului și a sănătății populației, prin dezvoltarea unui sistem integrat de management al acestora;
 • finanțarea prioritară a elaborării soluțiilor tehnologice adaptate sistemului agricol național, pentru reducerea eroziunii și degradării solului;
 • crearea sistemului de management integrat al calității aerului, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă și a gazelor cu efect de seră;
 • crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor necesare;
 • crearea unor ecosisteme forestiere înalt productive și stabile, prin respectarea principiilor-cheie de durabilitate, etc.

Comunicat de presă

 

Total
0
Shares
Total
0
Share