Alte știri

Astăzi în Moldova s-au marcat 25 de ani de la adoptarea Constituției – legea supremă în stat

Pinterest LinkedIn Tumblr

Asztăzi în Republica Moldova a fost marcată Ziua Constituției. Legea Supremă a fost adoptată pe 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 şi a intrat în vigoare la data de 27 august 1994.

Constituția Republicii Moldova constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni. Astfel, în total actul cuprinde 143 de articole, precum și 8 articole de dispoziții finale și tranzitorii.
 
În preambulul Constituţiei se menţionează aspiraţia spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic ca fiind valori supreme. „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”, se arată în Legea Supremă.
 
Astfel, conform Constituției, Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Forma de guvernământ a statului este republica. De asemenea, Constituția este Legea fundamentală a statului care defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale. În ea sunt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină statul nostru: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic, și altele.
 
Constituția este baza juridică a întregii legislații, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.
loading...

Comments are closed.