ATENȚIE! Comerțul electronic necesită înregistrare. Detalii informative din partea Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț de reamintire către contribuabilii care desfășoară activitatea de comerț on-line.

Conform prevederilor Legii nr. 284-XV din 22.07.2004 privind comerţul electronic, Comerţul electronic reprezintă activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice.

Astfel, comerțul electronic nu este un gen de activitatate ci o modalitate de executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice.

Totodată, art. 9 alin. (3) și (4) din Legea menționată, prevede că dreptul de a efectua comerţ electronic se obţine din momentul înregistrării la Organul Înregistrării de Stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual în condiţiile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

În cazul în care pentru vânzarea bunurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor este necesară licenţă, comerţul electronic poate fi efectuat din momentul obţinerii licenţei pentru practicarea genului de activitate respectiv în condiţiile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Prin urmare, magazinul on-line are la bază aceleaşi principii de activitate ca şi un magazin fizic, însă prezentarea produselor, acceptarea ofertei şi procurarea bunurilor are loc la distanţă în spaţiu virtual pe o platformă web.

Subiecţi ai comerţului electronic pot fi persoanele fizice şi juridice, inclusiv străine, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Obiecte ale comerţului electronic sunt:
a) bunurile ce pot fi înstrăinate conform prevederilor legale;
b) lucrările;
c) serviciile.

Magazinul poate fi înființat nu doar de către producătorul de bunuri, ci şi de către orice altă persoană care intermediază vânzarea lor prin procurarea de la un agent local sau prin importarea de peste hotare.

Activităţii comerţului electronic i se aplică toate actele normative ce reglementează activitatea economică, şi anume: modul de înregistrare a întreprinderii, ţinerea contabilităţii, achitarea impozitelor, protecţia muncii etc.

Conform Legii 231/2010, comercianții – persoanele fizice sau persoanele juridice care desfășoară activitatea în domeniul comerțului, pentru desfășurarea activităților respective urmează să notifice autoritățile administrației publice locale (în continuare –AAPL) conform prevederilor legii.

Potrivit art. 14 din Legea 231/2010, comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea la administraţia publică locală a unei notificări privind iniţierea activităţii de comerţ. Modelul notificării este prevăzut de Anexa nr. 2 al legii sus-menţionate.

Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul pe teritoriul RM și Nomenclatorul unităților comerciale care desfășoară comerţ cu amănuntul, sunt aprobate prin HG nr. 931 din 8 decembrie 2011.

Conform acestui nomenclator, MAGAZIN ON-LINE (VIRTUAL) reprezintă pagină-web, prin intermediul căreia se efectuează publicitatea unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare şi care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii.

Ținând cont de cele expuse mai sus, pentru a desfășura o anumită activitate prin intermediul unei pagine-web, contribuabilul urmează să își înregistreze activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice precum și în conformitate cu prevederile Codului civil.

Atunci când contribuabilul alege forma afacerii, este important să fie luate în considerare toate caracteristicile întreprinderii, și să se analizeze toate aspectele ce i se potrivesc situației. Sunt 2 opţiuni de bază, să creeze afacere în calitate de persoană fizică sau în calitate de persoană juridică.

Totodată, în scopul susținerii comercianților on-line, SFS a elaborat Ghidul contribuabilului începător-aspecte fiscale. Această ediție va ajuta contribuabilul să identifice o formă organizatorico-juridică care s-ar potrivi situaţiei fiecăruia. Ghidul oferă o prezentare generală, o familiarizare cu aspectele fiscale în desfășurare a activităţii de întreprinzător precum și cunoștinţe necesare de bază în domeniul fiscal.

Ghidul poate fi vizualizat accesând pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md), la compartimentul „Panou informativ”.

Principiile de reglementare a comerţului electronic, condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, răspunderea furnizorilor de servicii şi a intermediarilor, precum şi principiile de susţinere a cooperării între Republica Moldova şi alte state în procesul de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale sunt stabilite prin Legea nr. 284-XV din 22.07.2004 privind comerţul electronic.

Total
0
Shares
Total
0
Share