Actualitate

ATENȚIE! CSE a precizat regulile de intrare în țară: ce trebuie să facă persoanele care nu vor prezenta un test negativ la COVID-19

Pinterest LinkedIn Tumblr

În cadrul ședinței de astăzi, CSE a precizat că vor fi aplicate regulile de traversare a frontierei de stat a Republicii Moldova, menționate în Hotărîrea nr 51 a CNESP din 19 martie.

Astfel, se instituie pe perioada stării de urgență obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă.

Totuși, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 10.1, vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitorul.

Excepţie de la prevederile de mai sus, se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
2. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de
transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
3. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
4. elevii/studenţii, care merg zilnic la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul statelor vecine sau pe teritoriul Republicii Moldova, cu prezentarea actelor confirmative;
10.3.5. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
6. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez- Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7. persoanele în tranzit, itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;
8. persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză sau rusă.

Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

loading...

Comments are closed.