ATENȚIE // De astăzi este pusă în aplicare noua metodologie de organizare și desfășurare a examinării în vederea obținerii permisului de conducere

Începând cu ziua de astăzi, 10 mai 2022, vor fi puse în aplicare noile prevederi ale Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere, informează Telegraph.md, cu referire la comunicatul de presă al ASP.

Printre principale modificări sunt următoarele:

1. Desfășurarea probei practice pentru candidații de obținere a permisului de conducere categoria B (circa 80% din numărul total de candidați)

Pentru acești candidați, exercițiile din subproba „poligon” vor fi efectuate în condiții de traseu și nu pe poligonul de pe lângă centrele de instruire ale Agenției Servii Publice. Proba practică trafic va include și elementele subprobei poligon și nu va dura mai mult de 25 de minute. Candidații pentru obținerea dreptului de a conduce din categoria B vor avea de executat în cadrul probei trafic una din următoarele manevre speciale:

1) menținerea benzii la deplasarea în marșarier pe o distanță de circa 20 m;
2) întoarcerea vehiculului în sens opus, folosind mersul înainte şi înapoi (1 tentativă din 3 mişcări);
3) încadrarea vehiculului în limitele spațiului de parcare, la intrare sau la ieșire (paralel, oblic sau în unghi drept, prin mers înainte sau înapoi, pe teren plat, 1 tentativă).

Atenție (!) Candidaţii care până la 08.05.2022 au susţinut subproba poligon și dețin rezultatul „Admis” nu vor exercita manevrele speciale de conducere.

2. Desfășurarea probelor practice pentru celelalte categorii

Candidații de obținere a permisului de conducere categoria A şi subcategoriile AM, A1, A2 şi B1 vor susține proba practică pe teren special amenajat.
Durata probei practice pentru candidații din categoria A şi subcategoriile AM, A1, A2 şi B1va fi de minimum 15 min.

Candidații de obținere a permisului de conducere din categoriile/subcategoriile BE, C1, C1E, C, CE vor susține proba practică pe traseu, în condiții reale de trafic, cu testarea aptitudinilor de a exercita următoarea manevră de conducere:

  • parcarea în siguranță pentru încărcare/descărcare la o rampă/platformă de încărcare sau la o instalație similară (1 tentativă).

Candidații de obținere a permisului de conducere din categoriile/subcategoriile D, D1, D1E la proba trafic vor avea de susținut următoarea manevră de conducere:

  • pornirea/oprirea în siguranță pentru urcarea/coborârea pasagerilor în/din autobuz (1 tentativă).
    Durata probei practice pentru candidații din categoriile BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D va fi de minimum 45 min.

3. Reducerea numărului de documente pe care cetățenii trebuie să le prezinte pe suport de hârtie, atunci când vin să susțină examenele de calificare auto

Utilizând sistemele informaționale ale autorităților de resort, Agenția Servicii Publice va putea verifica de sine stătător datele despre solicitant. Astfel, cetățenii vor veni la examenele de calificare auto doar cu buletinele de identitate, fără a fi nevoie să prezinte următoarele:

• cazierul contravențional. Verificarea datelor se va face prin intermediul evidențelor automatizate ale Ministerului Afacerilor Interne al RM;
• adeverința medicală. Datele vor fi verificate prin intermediul evidențelor automatizate ale Ministerului Sănătății al RM;
• actul de studii. Verificarea datelor despre cursul de instruire, urmat de solicitant, se va face prin intermediul evidențelor automatizate ale Ministerului Educației și Cercetării al RM.

Candidații, care au obținut actele menționate până la 08.05.2022, vor prezenta actele pe suport de hârtie.

4. Perspectiva de recunoaștere a permiselor de conducere eliberate în Republica Moldova de către alte țări

Modificările operate în procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce și alinierea acestora la standardele europene va face posibilă semnarea acordurilor de conversiune a permiselor de conducere moldovenești dintre Republica Moldova și alte state.

Prevederile acordurilor de conversiune și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere vor oferi cetățenilor Republicii Moldova, stabiliți permanent sau provizoriu în alte țări, un șir de beneficii cum ar fi: scutirea de școlarizare și examinare suplimentară la conversiunea permiselor de conducere, libera circulație în traficul internațional, inclusiv, prin facilitarea încheierii contractelor de muncă.

5. Sporirea capacităților de examinare și reducerea rândului

La moment, timpul de așteptare în baza programării prealabile este de circa 20 de zile. Datorită implementării modificărilor respective, Agenția Servicii Publice estimează că perioada de așteptare se va micșora și mai mult. Anterior, timpul de așteptare era de circa 60-90 zile.

Noua metodologie de organizare şi desfăşurare a examinării în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule a fost elaborată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Agenţia Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne. Aplicarea noii metodologii va permite alinierea legislației naționale la prevederile Directivei (UE) 2006/126/CE a Parlamentului European privind permisele de conducere.

Total
0
Shares
Total
0
Share