Atenție! Nu vă scăldați în lacurile din Chișinău, deoarece sunt contaminate cu bacterii

Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” va instala panouri informative prin care recomandă locuitorilor și oaspeților capitalei să nu se scalde în lacurile din parcurile municipale.

Centrul de Sănătate Publică Chișinău a efectuat investigații de laborator a apei bazinelor acvatice din parcurile municipiului Chișinău. Potrivit rezultatelor obținute în urma investigațiilor s-a constatat că apa din bazinele acvatice din parcurile ,,Rîșcani”, ,,Valea Morilor’’, ,,Valea Trandafirilor’’ și ,,La izvor’’, (după consumului chimic și biochimic de oxigen), se încadrează în clasa 5 după gradul de poluare, conform Anexei nr. 1 la Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață, aprobat prin HG nr. 890 din 12.11.2013. De asemenea, potrivit investigațiilor de laborator, nisipul de pe plaja ,,La izvor” este contaminat cu enterococi și prezintă pericol pentru sănătate.

Astfel, specialiștii Centrului de Sănătate Publică Chișinău au constatat că apa din lacurile din parcurile municipale nu poate fi utilizată în scopuri de agrement.

La fel, specialiștii Centrului de Sănătate Publică Chișinău au efectuat investigații de laborator a apei din izvoarele amplasate în parcurile din or. Chişinău. Conform rapoartelor de încercări a apei din izvoare s-a stabilit un conținut ridicat de nitrați în apa din izvoarele din parcurile ,,Valea Trandafirilor nr. 2” ,,Valea Morilor” și ,,La izvor’’ care constituie de la 56,0 pînă la 145,2 mg/l – norma fiind de pînă la 50 mg/l. În apa din izvoarele nr. 1 și 2 din parcul ,,Valea Trandafirilor” au fost depistate Bacterii coliforme de la 3-201 NCP/100ml și Enterococi intestinali, norma fiind 0 NCP/100 ml.

Î.M. AGSV va instala în perioada imediat următoare panouri informative prin care va atenționa suplimentar locuitorii și oaspeții capitalei să nu consume apă din izvoarele menționate, utilizarea apei fiind admisă numai în scopuri menajere şi tehnice.

Total
0
Shares
Total
0
Share