Alte știri

Atenționare de la CNAS: data de 25 octombrie 2019 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Casa Naţională, reaminteşte că data de 25 octombrie 2019 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

-Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 – 1.6 din anexa menţionată au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna septembrie curent până la data de 25 octombrie 2019, inclusiv;

-Persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situaţiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; executori judecătoreşti învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege; avocaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de avocat în condiţiile legii; administratori autorizaţi care au înregistrată una dintre formele de organizare a activităţii de administrator în condiţiile legii; persoane fizice care desfăşară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor au obligaţia să achite contribuţiile individule de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna septembrie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 25 octombrie inclusiv, ce constituie suma de 788 lei;

-Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna noiembrie, curent, în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, până la data de 25 octombrie 2019 inclusiv, ce constituie suma de 788 lei pentru fiecare angajat.

Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întârziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

loading...

Comments are closed.