Alte știri

Au mai rămas 6 zile pentru depunerea Cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021

Pinterest LinkedIn Tumblr

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 iunie 2021 expiră termenul pentru depunerea cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenţi ai Republicii Moldova. 

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Subvenționare se va efectua în cazul angajării:

⁃      persoanelor care pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale;

⁃      persoanelor cu dizabilităţi.

Potrivit pct. 10 din Regulamentul privind subvenţionarea locurilor de muncă, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 49/2021, cererea pentru fiecare categorie de angajaţi se depune aferent fiecărui trimestru calendaristic, până la ultima zi a următorului trimestru de gestiune.

Astfel, ultima zi de depunere a Cererii privind subvenţionarea locurilor de muncă pentru trimestrul I al anului 2021 va fi data de 30 iunie 2021.

Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării Cererii la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire a contribuabilului/Direcţia generală administrare fiscală control fiscal post operaţional sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.

Cererea se prezintă pe suport de hârtie, cu aplicarea semnăturii olografe, sau se transmite la adresa electronică, conform razei de deservire, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.

Precizăm că, cererile pentru trimestrul I al anului 2021, prezentate după data menționată, nu se vor examina, indiferent de motivul neprezentării Cererii în termenii stabiliți.

loading...

Comments are closed.