Avertismentul CEC pentru partidele politice care vor participa la mitingul Maiei Sandu

În contextul organizării mitingului din 21 mai, eveniment convocat de Maia Sandu și gestionat de către Cancelaria de Stat, Comisia Electorală Centrală atrage atenția publicului că, potrivit art.28 din Legea nr.294/2007 privind partidele politice, prin decizia organului de conducere al partidului politic, pot fi utilizate resurse financiare, inclusiv din alocații de la bugetul de stat, pentru următoarele destinații: pentru retribuirea muncii (cheltuieli de personal), pentru recompensele voluntarilor/agitatorilor, pentru presă și materiale promoționale, pentru producția și difuzarea de spoturi publicitare, pentru organizarea activităților cu caracter politic, pentru combustibili/carburanți și transport, pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfășurate în țară.

Partidele politice care vor participa la Adunarea Națională „Moldova Europeană” urmează să raporteze Comisiei Electorale Centrale sumele utilizate pentru desfășurarea acțiunilor ce implică cheltuieli financiare. În cazul în care vor difuza mesaje fie de susținere a evenimentului, fie, invers, de opunere evenimentului, ele trebuie să respecte prevederile Legii cu privire la publicitate. În acest sens, reiterăm că publicitatea politică trebuie să fie identificată fără ca consumatorul de publicitate să dețină cunoștințe speciale. Publicitatea politică, indiferent de forma și modalitatea de difuzare – pe dispozitive fixe sau mobile, audiovizuală, exterioară (inclusiv cea temporară), în presa scrisă, on-line (inclusiv cea direcționată sau targhetată) – TREBUIE să conțină genericul: „Publicitate politică”, datele de identificare ale persoanei care a plătit pentru difuzarea publicității politice, data și numărul ordinului bancar de plată, având ca obiect plata pentru difuzarea publicității politice.

Toate cheltuielile financiare suportate de partidele politice care se vor implica sub orice formă pentru a susține sau a se opune Adunării Naționale „Moldova Europeană”, precum și suportul non-financiar (munca voluntarilor, donații nemateriale etc.) vor fi reflectate în rapoartele privind gestiunea financiară ce urmează a fi prezentate Comisiei Electorale Centrale în intervalul 1-15 iulie 2023. Comisia va colecta și sistematiza rapoartele privind gestiunea financiară, va analiza și verifica dacă informația din rapoarte este corectă și veridică. În cazul atestării unor neconcordanțe sau încălcări, Comisia nu va ezita să aplice măsuri coercitive corespunzătoare.

Totodată, Comisia Electorală Centrală menționează că autoritățile publice în lumina Legii nr.62/2022 sunt în drept să difuzeze mesaje de interes public, acestea fiind o formă de publicitate ce are ca obiect promovarea unor valori, idei și/sau scopuri de interes public ori comunitar în vederea creșterii gradului de conștientizare, schimbării atitudinii și a comportamentului social, prevenirii şi contracarării viciilor sociale. Alegerea formei de comunicare a mesajelor de interes public ține de competența entității din sectorul public și se poate realiza în orice mod legal și utilizând orice mijloace legale. Totuși, entitățile din sectorul public care vor asigura difuzarea mesajului de interes public prin organizarea și desfășurarea Adunării Naționale „Moldova Europeană” urmează să respecte în totalitate prevederile legale menționate. Corectitudinea utilizării resurselor financiare din bugetul de stat utilizate de entitățile din sectorul public la transmiterea mesajelor de interes public nu ține de competența Comisiei Electorale Centrale.

Total
0
Shares
Total
0
Share