Avocatul Poporului, Ceslav Panico, este îngrijorat de practica închiderii posturilor TV: Mecanismele juridice similare au fost declarate neconstituționale

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, este îngrijorat de practica aplicării noului mecanism juridic ce permite sistarea temporară a valabilității actelor permisive, ca și măsură preventivă a licențelor furnizorilor de servicii media audiovizuale de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.

Poziția oficială a fost emisă după ce actuala guvernare a suspendat, până în prezent, activitatea a 13 televiziuni. Ultimul post TV lăsat fără actul permisiv fiind Canal 5.

Ombudsmanul a observat că acest mecanism juridic se întemeiază pe prevederile Legii Nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului și Hotărârea Guvernului Nr. 585/2016, ce permite competența Consiliului să emită decizii în domeniul respectiv, care pot fi contestate în instanța de contencios administrativ.

În asemenea circumstanțe Ombudsmanul consideră că acțiunile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională ar putea reprezenta o ingerință în exercitarea dreptului fundamental la libertatea de exprimare prin conexiune cu dreptul la proprietate garantate de articolele 46 și 32 din Constituţie şi art.10 și 1 din protocolul adițional la Convenția europeană cu privire la drepturile omului și libertățile fundamentale.

Avocatul Poporului atrage atenția că mecanismele juridice similare, care presupun suspendarea actelor permisive ale posturilor TV și de radio în lipsa unei hotărâri judecătorești, au fost declarate anterior drept neconstituționale. Curtea Constituțională a notat că singura autoritate care este în măsură, conform principiului democratic și constituțional al separației puterilor în stat, să constate că un anumit cetățean a încălcat grav legea, inclusiv prin exercitarea abuzivă a libertății de exprimare, este autoritatea judecătorească, cea care beneficiază de toate garanțiile de independență.

Totodată, Ombudsmanul îndeamnă la mai multă transparență din partea Consiliului și organizarea de către autoritățile publice consultări publice transparente cu participarea tuturor persoanelor interesate din societatea civilă pe marginea acestui mecanism juridic instituit în baza Legii Nr. 174/2021, pentru a examina oportunitatea de revizuire a prevederilor legale relevante în vederea asigurării conformității acestora cu standardele naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului pentru viitor.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share