Social

Avocatul Poporului (interimar) are cerințe față de Guvernul PAS

Pinterest LinkedIn Tumblr

Avocatul Poporului este îngrijorată de creșterea tarifelor la resursele energetice și a prețurilor la mărfurile de consum. Criza pandemică, criza economică și cea energetică au generat o creștere a prețurilor, amplificată de creșterea inflației, au aprofundat nivelul sărăciei în anul 2021. Consecințele acestor crize s-au făcut deja resimțite de către majoritatea populației, având efecte devastatoare asupra persoanelor sărace și a celor vulnerabile, afectând în mod disproporționat, în particular, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, persoanele fără un venit, familiile cu mulți copii sau familiile cu venituri mici.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Constituția Republicii Moldova, în articolul 47, stipulează că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea, lui și a familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale. Orice om are dreptul la asigurare în caz de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa.

Dreptul la un trai decent presupune că fiecare om trebuie să se bucure, cel puțin, de drepturile de subzistență necesare păstrând demnitatea umană.

Republica Moldova a ratificat principalele instrumente internaționale în domeniul drepturilor omului, prin care s-a angajat să asigure un nivel de trai decent: Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și alte instrumente ale ONU în materie de drepturile omului, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Carta Socială Europeană revizuită și o serie de convenții ale Organizației Internaționale a Muncii.

Ratificând Carta socială europeană revizuită, primul tratat internațional care consacră dreptul la protecția împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, Republica Moldova s-a angajat să asigure standarde sociale, realizarea reformelor în toate domeniile vieții sociale, pentru asigurarea unei protecții sociale reale a cetățenilor.

Măsurile luate în acest scop ar trebui să fie adecvate, în calitate și cantitate, naturii și nivelului de sărăcie și excluziune socială din țară și ar trebui revizuite și adaptate la situații noi.

Adoptarea unor legi, politici sau măsuri regresive care au un efect negativ, direct sau indirect, asupra nivelului de protecție acordat drepturilor prevăzute în tratatele internaționale, constituie o încălcare a drepturilor omului din partea statului.

Rata sărăciei absolute în Republica Moldova rămâne a fi înaltă (25,2% în 2019), iar 10,7% din populație se află sub pragul sărăciei extreme. Existența sărăciei extreme larg răspândite inhibă exercitarea deplină și efectivă a drepturilor omului; atenuarea sa imediată și eventuala eliminare trebuie să rămână o prioritate pentru stat.

De asemenea trezește îngrijorare calitatea vieții familiilor cu mulți copii, a familiilor monoparentale sau/ și a familiilor în care sunt copii cu dizabilități în contextul creșterii tarifelor la resursele energetice și pentru serviciile comunale, a prețurilor la produse alimentare și cele de consum, precum și a majorării ulterioare planificate a agentului termic și energiei electrice.

Beneficiarii de pensii, în special pensii de dizabilitate, beneficiarii de alocații sociale, părinții care își cresc singuri copiii/se află în concediul de îngrijire a copilului sau în situație de șomaj și familiile cu copii sunt cele mai afectate categorii de persoane în situația dată.

Deși majorate, valoarea prestațiilor sociale, în mare parte, nu acoperă minimul de existență, care, în pofida faptului că este anual revizuit, nu ține cont de nevoile reale ale populației după categorii de vârstă și necesitățile specifice ale acestora, statut social și alte criterii.

Mai mult, cu toate că anterior Avocatul Poporului a recomandat stabilirea unui minim de existență pentru persoanele din grupurile sociale vulnerabile, minimul de existență pentru aceste categorii de persoane nu este estimat până în prezent, fapt care aprofundează vulnerabilitatea lor financiară. De sărăcie extremă suferă majoritatea persoanelor cu dizabilități și beneficiari ai alocațiilor sociale, precum și 11,3% din copii, față de 10,7% din totalul populație.

Mecanismul compensatoriu prevăzut de Legea privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului nr.192 din 25.11. 2021 este binevenit. Însă legea dată nu acoperă necesitățile categoriilor de persoane cu venituri mici, în contextul când mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă la 01 ianuarie 2022 constituie 2595,31 lei, a pensiei de dizabilitate – 1736,91 lei, iar mărimea medie a alocației sociale de stat este 1174,24 lei.

Avocatul Poporului consideră că sunt necesare măsuri suplimentare urgente, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung, orientate spre asigurarea protecției sociale și susținerea eficientă a grupurilor vulnerabile, în contextul creșterii tarifelor la resursele energetice și pentru serviciile comunale, a prețurilor la produse alimentare și cele de consum.

În vederea depășirii acestei situații, Avocatul Poporului solicită Guvernului să elaboreze mecanisme suplimentare eficiente de susținere a populației și mecanisme speciale pentru grupurile vulnerabile, prin care să asigure compensarea cheltuielilor în legătură cu majorarea în lanț a tarifelor la resursele energetice și pentru serviciile comunale, majorarea prețurilor la produse alimentare și cele de consum, pentru a nu admite aprofundarea sărăciei și excluziunii sociale a acestor categorii de persoane, care este contrară demnității umane, pentru a asigura o justiție socială și realizarea dreptului la protecție socială.

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 217 din 09.12.2021, până la numirea de către Parlament a unui nou Avocat al Poporului (Ombudsman), Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, va îndeplini atribuțiile funcției de Avocat al Poporului (Ombudsman).

Comunicat de presă.

loading...

Comments are closed.