Social

Bazinul râului Camenca a fost reabilitat ecologic în cadrul unui proiect realizat cu suportul SDC și ADA

Pinterest LinkedIn Tumblr

Grație proiectului ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” bazinul râului Camenca a fost reabilitat ecologic. Obiectivul proiectului a fost sporirea conștientizării ecologice a cetățenilor și implicarea comunităților în ameliorarea stării ecologice a Bazinului Hidrografic Camenca pentru gestionarea adecvată a resurselor acvatice.

Proiectul a fost realizat cu suportul Agenției Elvețiane de Dezvoltare și Cooperare (SDC) împreună cu Agenția pentru Dezvoltare a Austriei (ADA).

În acest context, a fost elaborat Planul Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic (PIGBH) al râului Camenca, inclusiv a afluenților Căldărușa, Glodeanca, Șovățul Mare și Șovățul Mic, în conformitate cu gestionarea pe principiile managementului integrat al resurselor de apă (MIRA), cu prevederile Directivei Cadru a Apei (DCA) a UE și cu Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, ca parte integrată a Planului de Management al râului Prut. Planul conține o descriere de ansamblu a bazinului hidrografic Camenca, cu analiza caracteristicilor geografice, climatice, geologice, hidrologice și ecologice. De asemenea, au fost evaluate și aspectele demografice și economice ale teritoriului bazinului, influența acestora asupra stării resurselor de apă, particularitățile utilizării resurselor de apă de suprafață și subterane și funciare, care în mare măsură influențează starea ecologică a bazinului, metodologia infrastructurii de monitoring hidrologic și a calității resurselor de apă, sunt enumerate actele legislative de referință. Toate aceste acte creează o bază normativă a gestionării și utilizării corecte a resurselor de apă. Planul este destinat tuturor autorităților responsabile de gestionarea resurselor de apă din cadrul bazinului – autorităților publice raionale și locale, utilizatorilor de apă, etc.

Totodată, planul conține un Program de Măsuri, care are drept scop atingerea obiectivelor de mediu, stabilite pentru toate corpurile de apă (stare bună). Programul de Măsuri se bazează pe analiza condițiilor inițiale din cadrul bazinului (studiului diagnostic), presiunile antropice semnificative și impactul acestora asupra resurselor de apă. Fiecare primărie, în baza programului de măsuri, poate să atragă surse financiare pentru rezolvarea problemelor respective.

Programul de reabilitare a inclus și activități de împădurire pe malurile râului Glodeanca în jurul a 9 ha de fâșie riverană, teren al primăriei Danu, raionul Glodeni, plantări care vor fi îngrijite de către un agent economic. În așa fel, pe lunca râului Glodeanca, care se scurge de la Danu și este confluent cu Camenca la Moara Domnească, va putea fi creat un coridor ecologic, care va apăra apele râulețului Glodenca de evaporabilitate și va face o conexiune cu rezervația „Pădurea Domnească”, formând rețeaua ecologică locală.

Citește și: Bazinul râului Ciulucul Mic a fost reabilitat în cadrul unui proiect realizat cu suportul a două Agenții de dezvoltare europene

loading...

Comments are closed.