Alte știri

Beneficiarii de pensii pentru dizabilitate vor putea cere reexaminarea pensiei, a hotărât CC

Pinterest LinkedIn Tumblr

Beneficiarii de pensii pentru dizabilitate, care și-au continuat activitatea profesională după stabilirea acesteia, vor putea cere reexaminarea pensiei. Curtea Constituțională s-a pronunțat referitor la unele prevederi din Legea privind sistemul public de pensii, după ce a fost sesizată de mai multe persoane cu dizabilități. Acestea au menționat că, deși și-au continuat munca după stabilirea pensiei pentru dizabilitate, atunci când au cerut reexaminarea pensiei, statul le-a refuzat menționând că beneficiarii pensiei de dizabilitate nu au acest drept, transmite IPN.

Articolul contestat prevede că „Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă”.

Vitalie Meșter, autorul uneia dintre sesizări, a menționat că articolul 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii stabilește nejustificat un tratament diferențiat în raport cu persoanele cu dizabilități. Nu asigură condiții de egalitate în exercitarea dreptului la reexaminarea acestei pensii. Vitalie Meșter spune că, el fiind persoană cu dizabilitate, care continuă să muncească și contribuie la formarea bugetului de stat, este limitat în dreptul de a-și îmbunătăți condițiile de trai în raport cu ceilalți titulari de pensii, cum ar fi pensia pentru limită de vârstă.

Într-un briefing de presă, președinta Curții, Domnica Manole, a declarat că CC a subliniat că privarea persoanelor cu dizabilități de dreptul la reexaminarea pensiei ar putea avea ca efect dezinteresarea acestora de a practica o muncă salarizată și le poate determina să caute un loc de muncă la negru pentru a evita plata contribuțiilor de asigurări sociale.

„Pentru a remedia deficiența existentă, Curtea și-a rezervat prerogativa de a stabili prin această hotărâre o soluție provizorie, care să reglementeze problema reexaminării pensiei de dizabilitate până va interveni Parlamentul”, a notat Domnica Manole.

Efectele hotărârii Curții Constituționale se aplică din 1 februarie 2022. În cazul în care Parlamentul nu va revizui Legea cu privire la sistemul public de pensii, în conformitate cu raționamentele exprimate de Curte în hotărâre, până pe 1 februarie 2022, autoritatea competentă în materia asigurărilor sociale de stat va asigura reexaminarea dreptului la pensie de dizabilitate având în vedere considerentele prezentei hotărâri.

loading...

Comments are closed.