Economie

Biroul politici de reintegrare vine cu o precizare în contextul sub-Grupului de lucru între Chișinău și Tiraspol pe probleme bancare

Pinterest LinkedIn Tumblr

În cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean, Republica Moldova a elaborat și adoptat un cadru juridic extins pentru înregistrarea agenților economici temporar sau permanent care operează în regiunea transnistreană, inclusiv urmare semnării deciziei protocolare din 16 mai 2001 cu privire la recunoașterea reciprocă a documentelor.

Unul dintre aceste documente este Hotărârea Guvernului nr. 815/2005 care reglementează expres trei domenii: înregistrarea agenților economici care efectuează operațiuni de export-import, prestarea serviciilor de transport auto, și furnizarea rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice. Activitatea bancară nu face obiectul domeniului înregistrării agenților economici care activează în regiunea transnistreană. Mai mult, legislația națională a Republicii Moldova prevede norme comune pentru rezidenții din RM, inclusiv agenții economici din regiunea transnistreană înregistrați la Agenția Servicii Publice, toți având dreptul la deschiderea conturilor curente la băncile licențiate din RM, fără a stabili excepții pentru agenții economici din regiunea transnistreană.

Totodată, menționăm că activitatea bancară implică nu doar înregistrarea juridică, dar este o activitate licențiată, care necesită autorizarea de către un organ de licențiere bancară recunoscut pe plan internațional, precum și în special armonizarea cadrului legal la standardele internaționale în materie bancară, dar și a prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru eliberarea licențelor de activitate bancară, acest mecanism nu este suficient, întrucât aceasta este reglementată de o serie de convenții internaționale și directive europene, transpuse în legislația Republicii Moldova. Astfel, Banca Națională a Moldovei are obligația, printre altele, de a verifica proveniența banilor și buna credință a acționarilor, pentru a respecta cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Agenții economici din stânga Nistrului au în continuare posibilitatea să se înregistreze la Agenția Servicii Publice pentru a efectua operațiuni de comerț extern, conform Hotărârii de Guvern 815/2005.

În partea ce se referă la persoanele fizice și evenimentele de stare civilă produse pe malul stâng al Nistrului, organele constituționale ale Republicii Moldova oferă orice tip de asistență, având la bază legislația națională în vigoare, care nu are tangență cu discuțiile pe probleme de ordin bancar, abordate în cadrul reuniunii sub-Grupului de lucru din 29 mai 2020.

Sistemul bancar din Republica Moldova este parte componentă a dimensiunii de securitate financiar-bancară internațională, iar prevederile Legii nr. 308/2018 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în raport cu orice agent economic, inclusiv cei care își desfășoară activitatea în stânga Nistrului.

loading...

Comments are closed.