Politic

BREAKING NEWS // Condițiile Comisie UE privind acordarea statutului de țară candidat Republicii Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Comisia UE recomandă ca Republicii Moldova să i se acorde statutul de candidat, în condițiile în care se parcurg următorii pași:

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

– să finalizeze pașii esențiali ai reformei cuprinzătoare a sistemului de justiție lansată recent în toate instituțiile din lanțurile de justiție și de urmărire penală, pentru a le asigura independența, integritatea, eficiența, responsabilitatea și transparența, inclusiv prin utilizarea eficientă a verificării activelor și a unei supravegheri democratice eficiente; în special, ocupa toate posturile rămase vacante ale Magistraturii Consiliului Suprem și din organele sale de specialitate;
– în toate aceste domenii, să remedieze deficiențele identificate de OSCE/ODIHR și de Consiliul Europei/Comisia de la Veneția;
– își îndeplinește angajamentul de a lupta împotriva corupției la toate nivelurile prin luarea de pași decisivi către investigații proactive și eficiente și un istoric credibil de urmăriri penale și condamnări; crește substanțial gradul de preluare a recomandărilor Centrului Național Anticorupție;
– implementarea angajamentului de „dezoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor în viața economică, politică și publică;
– să consolideze lupta împotriva criminalității organizate, pe baza evaluărilor detaliate a amenințărilor, a cooperării sporite cu partenerii regionali, UE și internaționali și a unei mai bune coordonări a agențiilor de aplicare a legii; în special, să pună în aplicare un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru lupta împotriva criminalității financiare și a spălării banilor, asigurându-se că legislația împotriva spălării banilor este în conformitate cu standardele Grupului de acțiune financiară (GAFI);
– creșterea capacității de a realiza reformele și de a oferi servicii publice de calitate, inclusiv prin intensificarea implementării reformei administrației publice; evaluarea și actualizarea strategiei de reformă a administrației publice;
– finalizarea reformei managementului financiar public, inclusiv îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile guvernamentale;
– sporirea implicării societății civile în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile.
– să consolideze protecția drepturilor omului, în special a grupurilor vulnerabile, și să își susțină angajamentele de a spori egalitatea de gen și de a lupta împotriva violenței împotriva femeilor.

Comisia va monitoriza progresul Republicii Moldova în îndeplinirea acestor pași și va raporta asupra acestora, împreună cu o evaluare detaliată a țării, până la sfârșitul anului 2022.

Procesul de aderare rămâne bazat pe criterii și condiții stabilite. Acest lucru permite oricărei țări aflate în proces să progreseze pe baza meritelor proprii, dar înseamnă și că pașii către UE pot fi inversați dacă condițiile de bază nu mai sunt îndeplinite.

Comunicat de presă

loading...

Comments are closed.