Actual

BREAKING NEWS // Ex-director al SPPS, urmărit penal pentru îmbogățire ilicită

Pinterest LinkedIn Tumblr

La 06 noiembrie curent, Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal a pornit urmărirea penală în privința lui Anatolie Golea, ex-director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, pe faptul îmbogățirii ilicite (art.330/2 alin.(1) din Codul penal).

Inițial averea ex-directorului Serviciului de Protecție și Pază de Stat a fost supusă unui control din partea Autorității Naționale de Integritate, care au constatat o diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei sale, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Prin urmare, deși în perioada 01.01.2012-01.08.2016, ex-directorul Serviciului de Protecție și Pază de Stat împreună cu membrii familiei sale au obținut un venit net în sumă totală de 1.567.557 lei, însă de fapt, în perioada vizată, au dobândit venituri și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1.820.268 lei, sau cu 252.711 lei mai mult.

De asemenea, conform calculelor diferenței între veniturile nete obținute și averea dobândită și cheltuielile suportate de fostul demnitar și membrii familiei sale, începând cu perioada 04.08.2016 până la 06.01.2017, au suportat cheltuieli sub formă de restituirea unor împrumuturi, suma cărora depășesc substanțial, cu 940.900 lei mai mult, suma veniturilor obținute și deținute licit în acea perioadă și care ar putea justifica diferența.

Urmărirea penală pe caz poartă un caracter activ, iar despre rezultatele investigațiilor, Procuratura va informa opinia publică cu respectarea caracterului confidențial al activității desfășurate și a prezumției de nevinovăție a persoanelor.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

loading...

Comments are closed.