Economic

„Bucuria” a câștigat procesul de judecată împotriva unei firme rusești! ”Scufiţa Roşie” a fost recunoscută drept marcă notorie

Pinterest LinkedIn Tumblr

Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat în litigiul dintre Societatea pe acțiuni ”Bucuria” împotriva OAO ”Красный Октябрь”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii comerciale. CSJ a menținut hotărârea instanței de apel prin care denumirea comercială verbală ”Красная шапочка”/ ”Scufiţa Roşie”, executată cu caractere latine şi chirilice, a fost recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 1 ianuarie 1991.

SA ”Bucuria” a cerut instanței de judecată să recunoască  denumirea comercială verbală ”Красная шапочка”/ ”Scufiţa Roşie”, ca fiind notorie și înregistrarea acesteia în Registrul mărcilor notorii al Republicii Moldova. Compania și-a argumentat solicitarea invocând că produce bomboane cu această denumire mai mult de 50 de ani, mai exact din data de 27 aprilie 1964, scrie Bizlaw.md

În anul 2015, fabrica de cofetărie din Federația Rusă ” Красный Октябрь” a înaintat reclamații mai multor rețele de supermarket-uri din Republica Moldova prin care a solicitat interzicerea comercializării sau păstrării a produselor sub denumirea ”Красная шапочка”/ ”Scufiţa Roşie” ale altor producători decât “Красный Октябрь” ОАО și ”РотФронт” ОАО. Compania rusă este titulara mărcii și are drepturile de autor asupra etichetei în mai multe țări, inclusiv în Republica Moldova. Fabrica rusă mai atenționează că prin declararea mărcii ca notorie se va intenta la dreptul de proprietate al titularului mărcilor şi a drepturilor conferite de acest statut de titular. Prin urmare a cerut magistraților să respingă cererea SA ”Bucuria”.

Curtea de Apel Chișinău a decis să admită cererea de chemare în judecată. Magistrații au recunoscut marca verbală ”Красная шапочка”/,,Scufița Roșie”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 1 ianuarie 1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației Internaționale de produse și servicii ”produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață”. Astfel, aceasta urmează să fie inclusă în Registrul mărcilor notorii din țara noastră. Judecătorii au specificat că au fost prezentate probe pertinente pentru a recunoaște notorietatea mărcii. Perioada de utilizare a acesteia pe teritoriul Republicii Moldova fiind confirmată prin documente oficiale, inclusiv acte tehnologice. De asemenea, s-a stabilit că marca are valoare comercială. Conform unei evaluări, în aprilie 2016, aceasta costa aproximativ 31 de mii de euro. Mai mult ca atât, circa 95 la sută dintre persoane cunosc denumirea comercială ”Красная шапочка”/ ”Scufiţa Roşie”. Conform deciziei intanței, judecătorii afirmă că este dovedită utilizarea intensivă de către SA ”Bucuria” pe teritoriul Republicii Moldovei a mărcii ”Красная шапочка”/ ”Scufiţa Roşie” în activitatea sa. La data de la care se solicită recunoașterea notorietății mărcii, 1 ianuarie 1991, marca era deja cunoscută pe larg de consumatorii autohtoni.

Bizlaw mai scrie că compania din Rusia a depus recurs prin care a solicitat să fie respinse cerințele SA ”Bucuria”. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul și a menținut decizia instanței de apel, motivând că SA Bucuria” a prezentat probe, care atestă că marca verbală ”Красная шапочка”/”Scufița Roșie” corespunde criteriilor legale stabilite pentru recunoașterea notorietății mărcii și nu există careva temeiuri legale pentru respingerea acțiunii privind notorietatea mărcii.

La fel, CSJ a precizat că din materialele dosarului rezultă că perioada de utilizare a mărcii ”Красная шапочка”/”Scufița Roșie” se confirmă prin probe documentare, printre care sunt actele tehnologice care au constituit baza normativă sau actele ce confirmă fabricarea producției cu desemnare ”Красная шапочка”/”Scufița Roșie”: diploma de onoare din 17 aprilie 1957 din cartea de onoare a Fabricii de Cofetărie din Chișinău pe numele lui Alexandr Tatarinov, care a însușit producerea bomboanelor ”Красная шапочка”, dispoziția directorului Fabricii ”Bucuria” din 27 aprilie 1964 privind reducerea cotei pierderilor în proces de fabricare a producției ”Красная шапочка”, etc.

În afara celor menționate, SA ”Bucuria” a mai prezentat probe ca cataloguri de prețuri, contracte, facturi, declarații vamale, documentele privind participarea la expoziții pe perioada anilor 1998-2015, precum și dovada că actele de arhivă (inclusiv contracte, facturi, acte de producere, operații de casă) pe perioada înainte de anul 1991 au fost nimicite, fapt confirmat prin permise eliberate de Serviciul de Arhivă. Alte probe prezentate au fost etichetele bomboanelor.

loading...

Comments are closed.