Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024, votat în prima lectură de Parlament. Veniturile și cheltuielile vor crește cu 10 %

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 a fost votat, în prima lectură, de 79 de deputați. Anul viitor, veniturile și cheltuielile vor crește cu 10 %, comparativ cu 2023.

Pentru anul viitor sunt estimate venituri în valoare de 42 722 milioane de lei, în creștere cu 10 % față de veniturile precizate în 2023. Așadar, în 2024, ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB va constitui 12,5 %. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în structura veniturilor totale în anul 2024, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor constitui 56,9 %, iar transferurile de la bugetul de stat – 43,1%.

Totodată, în anul 2024, sun prognozate cheltuieli în valoare de 42,7 miliarde de lei, cu 10,3 % mai mult decât cheltuielile aprobate pentru anul 2023. Respectiv, ponderea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB, estimate pentru anul viitor, este de 12,5 %.

Potrivit notei informative a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, în 2024 vor fi acordate o serie de prestații sociale noi: indemnizația unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil, indemnizația unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă, indemnizația pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de trei ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă. Totodată, sunt prognozate cheltuieli de 3,7 milioane de lei în contextul extinderii numărului de zile pentru beneficierea de indemnizație parentală până la 15 zile calendaristice și acordarea indemnizației tatălui copilului adoptat.

De asemenea, în anul 2024 sunt planificate cheltuieli pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, care presupune integrarea a două instrumente pentru susținerea cetățenilor în perioada rece a anului: ajutorul pentru perioada rece a anului și compensațiile în factură. Alte cheltuieli sunt destinate pentru majorarea, până la 20 de mii de lei, a cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului.

De menționat că, din totalul cheltuielilor estimate, cea mai mare pondere, de 67,5%, este destinată protecției persoanelor în etate. Pentru aceasta sunt planificate cheltuieli de 28,8 miliarde de lei, cu 11 % mai mult față de anul trecut. În anul 2024, sunt estimate cheltuieli de 5 miliarde de lei pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități, acestea având o pondere de 11,7 % din totalul cheltuielilor. În același timp, pentru protecția familiei și a copilului sunt estimate cheltuieli în valoare de 4,3 miliarde de lei, care reprezintă o pondere de 10,3 % din totalul cheltuielilor. Comparativ cu volumul aprobat al cheltuielilor pentru anul 2023, creșterea este de 7,9%.

Alte cheltuieli din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt planificate pentru protecția socială în cazuri excepționale, în legătură cu pierderea întreținătorului, protecția șomerilor sau a persoanelor care și-au pierdut temporar capacitatea de muncă.

În 2024 taxa fixa anuală pentru persoanele fizice va constitui 17 522 de lei, pentru liber-profesioniștii din domeniul justiției va fi 27 772 de lei, iar pentru proprietarii sau arendașii de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual va constitui 4 463 de lei.

Documentul va fi propus spre adoptare în a doua lectură în plenul Parlamentului.

Total
0
Shares
Total
0
Share