Politic

Bugetul Statului 2020 aprobat pentru lectura a doua de Comisia Parlamentară economie, buget și finanțe

Pinterest LinkedIn Tumblr

Comisia economie, buget și finanțe a dezbătut, în ședința de astăzi, proiectul bugetului de stat pentru anul 2020, informează A-TV.md

Principalele măsuri de politici pe care este construit proiectul bugetului pentru anul 2020 se referă la extinderea autonomiei financiare locale; majorarea salariilor pentru majoritatea angajaților bugetari; implementarea programelor de asistență socială a mai multor categorii de populație.

Proiectul bugetului de stat are la bază prognoza dezvoltării economiei în anii 2020-2022 și obiectivele politicii fiscale și vamale pentru anul 2020. Totodată, proiectul se bazează pe prioritățile care derivă din Programul de activitate a Guvernului, Acordul de Asociere cu UE, alte angajamente asumate față de partenerii de dezvoltare.

Parametrii bugetului de stat pentru anul 2020 se estimează la partea de venituri în sumă de 44 136,6 mil. lei, la partea de cheltuieli 51 551,9 mil. lei și soldul (deficitul) bugetar – 7 415,3 mil. lei.

Cea mai mare parte a veniturilor va fi constituită din impozite și taxe – 91,8%. Protecția socială, învățământul, ocrotirea sănătății sunt primele trei grupe cu cele mai mari volume de cheltuieli în structura cheltuielilor bugetului public naţional.

Finanțarea deficitului bugetului public național în anul 2020 se va efectua din surse interne și externe, în special prin valorificarea împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor din surse externe și pentru susținerea bugetului, emisiunea valorilor mobiliare de stat, acțiuni în formă de participare în capital, alte creanțe interne ale bugetului, precum și din mijloacele bănești din solduri la conturile bugetelor componente ale bugetului public național.

Proiectul Bugetului public național, inclusiv Bugetul de stat, va fi dezbătut în plenul Parlamentului.

loading...

Comments are closed.