Actual

Buletinele de identitate, permisele și certificatele de înmatriculare vor fi eliberate în 3 luni, anunță ASP

Pinterest LinkedIn Tumblr

Agenția Servicii Publice anunță că, începând cu ziua de 15.08.2022 și până la data de 06.10.2022 termenul de examinare a cererilor de eliberare în regim normal (20 de zile lucrătoare) a buletinelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova, permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare pentru vehicul se extinde până la cel mult 3 luni.

Astfel, la depunerea cererii privind eliberarea documentelor menționate sunt eliberate gratuit acte provizorii ale documentelor solicitate. Anterior, acestea erau eliberate contra cost. Actele provizorii au aceeași forță juridică cu actele pe care le înlocuiesc și sunt recunoscute de toate persoanele/entitățile fizice și juridice de drept public și privat naționale. Actele provizorii eliberate vor fi anulate automat în momentul recepționării de către cetățean al documentului permanent pe suport de policarbonat (mecanolizibil).

Măsurile au fost luate pentru a nu perturba procesul de documentare a cetățenilor, în contextul în care Agenția Servicii Publice, în perioada septembrie-octombrie 2022, migrează către alt sistem de personalizare a datelor, urmând să treacă la o nouă tehnologie de perfectare a documentelor pe suport de policarbonat. Majoritatea țărilor europene au trecut deja la această tehnologie, inclusiv şi vecinii noştri din Ucraina.

Totodată, creșterea numărului de cereri de perfectare a actelor de identitate, înregistrată în perioada post-pandemică în toate țările Uniunii Europene, dar și războiul din regiune, au generat o criză logistică și perturbarea livrărilor materiei prime utilizate în producerea actelor de identitate, fapt ce poate determina livrarea întârziată pentru Moldova a blanchetelor de documente cel târziu până în luna octombrie 2022.

Măsurile luate de Agenția Servicii Publice vin să asigure continuitatea procesului de eliberare a actelor. Toți conducătorii de vehicule care au nevoie să călătorească peste hotare, vor primi documentele necesare (permise de conducere și certificate de înmatriculare pentru vehicul pe suport de policarbonat), în condițiile stipulate mai jos.

Vă reamintim că licitația de achiziționare a blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate naționale, permise de conducere și certificate de înmatriculare, în valoare de 500 de milioane de lei, inițiată în luna aprilie a anului 2021 de fosta conducere a Agenției Servicii Publice, a fost stopată, în urma unei verificări efectuate de Corpul de control al Prim-ministrului, care a depistat mai multe nereguli legate de această achiziție.  Pe data de 4 ianuarie 2022, Agenția Servici Publice a lansat repetat licitația. În urma excluderii schemelor frauduloase de achitare către terțe părți a plăților de royalty, actuala conducere a ASP a reușit să obțină un preț de achiziție mai mic cu circa 350 milioane de lei decât prima achiziție, ceea ce a permis ulterior diminuarea tarifelor pentru o serie de servicii prestate de agenție (un pașaport s-a ieftinit cu 200 de lei).

În baza noului contract pe care Agenția Servicii Publice l-a semnat cu compania poloneză PWPW, în data de 13 mai 2022, au fost achiziționate circa 3  milioane de blanchete. Dintre care, aproximativ 1,5 milioane sunt blanchete de paşapoarte, circa 1 milion sunt blanchete de tip card ID1 pe suport de policarbonat pentru buletine de identitate, restul circa 500 mii – pentru alte tipuri de documente confecționate de agenție  (permise de conducere, certificate de înmatriculare).

***

În perioada 15.08.2022-06.10.2022 documentele pe suport de policarbonat (buletine de identitate, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare pentru vehicul) vor fi eliberate doar în următoarele cazuri:

 1. Buletinul de identitate se eliberează:
 • în termene restrânse: în ziua adresării, 1, 5, 10 zile lucrătoare;
 • doar în cazurile: în care solicitantul (sau unul dintre membrii familiei acestuia) nu deține un pașaport, dar trebuie să plece peste hotare în scop de serviciu, pentru tratament medical, ori în legătură cu decesul membrului familiei, iar intrarea în țara respectivă este posibilă nu doar cu pașaport, dar și cu buletin de identitate potrivit acordurilor internaționale.
  • Documente confirmative: actul ce dovedește aceste circumstanțe (ordinul de deplasare (delegație) sau scrisoarea/invitația autorităților/organizației străine referitoare la participarea la eveniment, certificatul medical, demersul Ministerului Sănătății sau al instituției medicale, actul oficial ce atestă decesul.
 1. Permisul de conducere se eliberează:
 • în termene restrânse: în ziua adresării, 1, 3, 5, 10 zile lucrătoare
 • doar în cazurile:
 • Conducătorilor de vehicule ce practică activitatea de transport rutier, de mărfuri și persoane, în regim internațional.

Documente confirmative: certificatul de competență profesională sau înscrierea la cursuri de formare a competenței profesionale, în acest domeniu, precum și a contractului individual de muncă ce atestă angajarea în câmpul muncii de către un operator de transport rutier internațional.

 • Conducătorilor de vehicule ce intenționează să iasă din țară, conducând un vehiculul, în legătură cu  deplasarea în scop de serviciu, participarea la evenimente sportive sau culturale, în scop medical al său sau a unui membru de familie, sau  în legătură  cu decesul unei rude apropiate din străinătate.

Documente confirmative: actul ce dovedește aceste circumstanțe (ordinul de deplasare (delegație) sau  scrisoarea/invitația autorităților/organizației străine referitoare la participarea la eveniment, certificatul medical, demersul Ministerului Sănătății sau a instituției medicale, actul oficial ce atestă decesul.

 • Cetățenilor RM care se află cu trai permanent sau temporar în altă țară.

Documente confirmative: actul ce dovedește dreptul de ședere.

 1. Certificatul de înmatriculare pentru vehicul se eliberează:
 • în termene restrânse: în ziua adresării, 1, 3, 5, 10 zile lucrătoare,
 • doar în cazurile:
 • Vehiculelor antrenate în transport internațional de mărfuri sau pasageri.

Documente confirmative: extrasul din registrul operatorilor de transport rutier.

 • Vehiculelor ce urmează  a fi antrenate în călătorii înafara țării și aparțin autorităților publice sau persoanelor menționate conform pct.2.

Documente confirmative: actul ce dovedește aceste circumstanțe (ordinul de deplasare (delegație) sau  scrisoarea/invitația autorităților/organizației străine referitoare la participarea la eveniment, certificatul medical, demersul Ministerului Sănătății sau ia instituției medicale, actul oficial ce atestă decesul, permisul de ședere).

loading...

Comments are closed.