Canada se alătură programului Orizont Europa. Detalii

Canada se alătură grupului tot mai mare de țări din afara UE care s-au asociat la programul de cercetare și inovare al UE, Orizont Europa, și va colabora la proiecte la scară largă care abordează cele mai mari provocări cu care ne confruntăm.

Astăzi, Iliana Ivanova, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, și Francois-Philippe Champagne, ministrul canadian al inovării, științei și industriei, semnează acordul care oferă cercetătorilor și organizațiilor canadiene posibilitatea de a participa la program în condiții de egalitate cu omologii lor din UE.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, au anunțat încheierea negocierilor pentru asocierea Canadei la pilonul II al programului Orizont Europa în cadrul summitului UE-Canada din 24 noiembrie 2023. Astăzi, aceștia au salutat anunțul printr-o declarație comună.

Canada se asociază la pilonul II al programului Orizont Europa, care finanțează proiecte de cercetare colaborativă într-o gamă largă de domenii. Entitățile canadiene se pot alătura și pot conduce consorții de cercetare cu unele dintre cele mai bune organizații de cercetare din lume pentru a aborda împreună provocările globale. Acestea vor avea ocazia de a fi finanțate direct din program, în timp ce Canada va contribui la bugetul său.

În așteptarea semnării, a fost în vigoare o dispoziție tranzitorie pentru entitățile canadiene. Aceasta înseamnă că au fost în măsură să își depună candidatura și să fie evaluate ca potențiali beneficiari în propunerile din cadrul programului Orizont Europa pentru toate cererile de propuneri de punere în aplicare a pilonului II încă din bugetul 2024.

Orizont Europa este principalul program al UE de finanțare a cercetării și inovării, cu un buget de 93.5 miliarde EUR pentru perioada 2021-27. Acesta abordează schimbările climatice, contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și creșterea economică a UE. Pilonul II este cea mai mare parte colaborativă a programului, cu un buget de 52.4 miliarde EUR, axat pe provocările globale comune: climă, energie, economie digitală și sănătate.

Ceilalți piloni ai programului Orizont Europa, inclusiv excelența științifică și Europa inovatoare, rămân deschiși pentru organizațiile și cercetătorii canadieni. Acesta este și cazul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), programul de referință al UE pentru educația doctorală, formarea postdoctorală și cercetarea colaborativă, care reprezintă jumătate din proiectele actuale dintre UE și Canada în cadrul programului Orizont Europa.

Entitățile canadiene participă în prezent la 155 de proiecte în cadrul programului Orizont Europa. Până în prezent, instituțiile canadiene au primit peste 6 de milioane EUR din programul Orizont Europa. Din această sumă, 2.3 milioane EUR constau în granturi acordate de Consiliul European pentru Cercetare. În plus, s-au acordat 1.9 milioane EUR partenerilor canadieni în cadrul proiectelor din cadrul pilonului II și 1.8 milioane EUR în cadrul infrastructurilor de cercetare.

Până în prezent, 19 de țări sunt asociate, fie pe baza apartenenței lor la Spațiul Economic European (SEE); sau în calitate de țări aderente, țări candidate și potențial candidate; în calitate de țări din cadrul politicii europene de vecinătate (PEV); sau ca alte țări și teritorii terțe care îndeplinesc un set de criterii legate de sistemele lor economice, politice și de cercetare și inovare. Negocierile oficiale privind asocierea la programul Orizont Europa au fost încheiate recent cu Republica Coreea. Negocierile cu Elveția sunt în curs de desfășurare, în timp ce au loc discuții pregătitoare cu Japonia și Singapore.

Total
0
Shares
Total
0
Share