Economie

Cancelaria de Stat vine cu precizări publice, referitor la Apelul lansat de ONG-urile din mass-media ce închiriază spații în incinta Casei Presei

Pinterest LinkedIn Tumblr

În contextul lansării Apelului public din 6 aprilie 2021 al organizațiilor neguvernamentale din domeniul mass-media privind majorarea plății pentru locațiune, Cancelaria de Stat vine cu unele precizări privind raționamentul acțiunilor inițiate în acest sens.

Având în vedere că valoarea coeficientului de piață (K4), folosit în calcule pentru determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se determină reieșind din prevederile Legii bugetului de stat, menționăm:

Potrivit Anexei nr.9 la Legea bugetului de stat pentru anul 2021, coeficientul de piaţă (K4) se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi nu poate fi mai mic de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menţionate la lit. d) poziţiile 1)–6), el nu poate fi mai mic de 0,5, excepţie făcând: încăperile folosite de organele mijloacelor de informare în masă, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în intervalul de la 1,0 la 1,5.

Potrivit Contractului-model de locațiune, Anexă la Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, și anume pct. 5.1: modificarea clauzelor Contractului de locaţiune, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor contractante.

Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului, fiind gestionar al bunului imobil proprietate de stat Casa Presei (mun. Chișinău, str. Pușkin 22), în cadrul raporturilor contractuale de locațiune are calitate de ”Locator”. Prin urmare, Locatorul a făcut uz de dreptul său de a iniția renegocierea condițiilor locațiunii, reieșind din preţurile existente pe piaţă, oferta solicitantului chiriei şi alte condiţii de pe piață imobiliară.

Precizăm că Direcția a demarat procesul de renegociere a prețului chiriei prin majorarea coeficientului de piaţă (K4) nu doar cu organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media, dar cu toți locatarii care închiriază spații în incinta Casei Presei, pentru care era aplicat coeficientul K4 minimal, adică sub media acestuia.

Totodată, Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin H.G. nr.483/2008 prevede: contractele de locaţiune sau modificările acestora pot fi semnate doar după primirea acordului autorităţii abilitate, care verifică corectitudinea încheierii lor.

Prin urmare, Cancelaria de Stat, în calitate de Fondator/autoritate abilitată, urmează să verifice corectitudinea modificărilor operate doar după negocierea acestora de către părțile contractante.

loading...

Comments are closed.