Politic

Candidatul Tudor Deliu și-a publicat Programul electoral

Pinterest LinkedIn Tumblr

Tudor Deliu, candidatul PLDM pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, și-a publicat Programul electoral, transmite Telegraph.md

Deliu și-a bazat Programul pe respectarea prevederilor constituționale și legale conform atribuțiilor și Jurământului Constituțional, după cum urmează:

I. Puterea aparține poporului

Apărarea democrației, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Garantarea suveranității, independenței naționale, unității și integrității teritoriale a țării.
Respectarea drepturilor minorităților naționale.
Consultarea cetățenilor prin referendum în cele mai importante probleme ale societății.
Revenirea la administrarea politică a statului prin susținerea pluralismului politic și bazată pe norma constituțională.

II. Stat de drept prin respectarea principiului separării puterii de stat

Respectarea cu strictețe a principiului separării puterii de stat în puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorescă și conlucrarea cu acestea.
Adresarea mesajelor către Parlament și NAȚIUNE cu privire la principalele probleme din societate de ordin politic, economic, social și unitate națională.
Exercitarea eficientă și plenară a dreptului de inițiativă legislativă în vederea promovării intereselor cetățenilor.

III. Justiție funcțională și transparentă

Susținerea unei reforme autentice în justiție pentru consolidarea statului de drept.
Promovarea în cadrul autorității judecătorești pe principiul de profesionalism, integritate și vegherea cu strictețe a acestora.

IV. Politica externă

Purtarea tratativelor, negocierea și încheierea tratatelor internaționale în numele Republicii Moldova, prin promovarea politicii externe în interesul statului.
Asigurarea executării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin dialogul permanent cu Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene.
Numirea ambasadorilor pe principiul profesionalismului în promovarea intereselor Republicii Moldova în statele de acreditare.

V. Apărare, securitate și reintegrare

Asigurarea securității naționale și a ordinii publice în limitele și condițiile legii.
Implicarea plenară în retragerea completă și necondiționată a armatei Federației Ruse de pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, drept precondiție pentru reintegrarea republicii.

VI. Administrație pentru cetățeni

Promovarea unei reforme complexe și profunde de modernizare a administrației publice centrale.
Susținerea reformelor în administrația publică locală în vederea consolidării autonomiei și descentralizării.

loading...

Comments are closed.