Cât a costat bugetul național organizarea summit-ului CPE

Prin Hotărârea Guvernului nr. 797 din 16.11.2022 a fost instituit Grupul de lucru pentru asigurarea organizării în Republica Moldova a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene. Președintele Grupului de lucru a fost numit viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, iar membrii Grupului de lucru au fost secretarii generali și secretarii de stat ai instituțiilor publice implicate în procesul de organizare a evenimentului conform competențelor.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 797 din 16.11.2022, instituțiile implicate în procesul de organizare a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene au creat grupuri de lucru la nivel instituțional pentru coordonarea acțiunilor organizatorice din domeniul de competență a acestora și au elaborat planuri de acțiuni prioritare privind organizarea și desfășurarea Summit-ului. Astfel, prin ordinul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene a fost creat Grupul de lucru pentru achiziții publice. Conform decizie Comisiei pentru Situații Excepționale nr.57 din 19 ianuarie 2023, (pct.11), MAEIE a fost însărcinat de a încheia contractele de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare desfășurării reuniunii prin proceduri de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în baza prevederilor art. 56 din Legea nr. 13l/2015 privind achizițiile publice, pentru a nu admite careva riscuri care ar fi putut periclita buna organizare a evenimentului, inclusiv riscuri de securitate.

Astfel, pentru buna organizare a Summit-ului au fost încheiate contracte în sumă de 13 328 519,00 lei. O bună parte din costurile de organizare au fost sau vor fi acoperite direct sau indirect de către partenerii noștri, printre care Franța, Marea Britanie, România și Suedia.

În acest sens, MAEIE a contract serviciile următorilor agenți economici:

Castel MIMI – achiziționarea serviciilor de organizare a Summit-ului Comunității Politice Europene și serviciilor de locațiune pentru perioada 27.04-02.06.2023, în valoare de 5 743 600 lei. Aceste servicii au inclus:

 • locațiunea spațiului pentru eveniment (inclusiv utilități și servicii comunale) pentru perioada 27.04-02.06.2023;
 • servicii de amenajare a spațiului pentru presă;
 • transportarea, instalarea și chiria a trei corturi cu podea, mocheta, sistem de răcire a câte 675 m2 și mobilier necesar pentru centrul de presă. Cele trei corturi au fost închiriate pentru următoarea perioadă: 20.05-02.06.2023 – perioadă necesară pentru transportare, instalare/dezinstalare și amenajare;
 • servicii decor floral;
 • servicii de asigurare a curățeniei spațiului pe întreaga durată a evenimentului;
 • servicii de catering pentru 1200 de persoane.

Media Show Grup SRL – achiziționarea serviciilor de organizare a Summit-ului Comunității Politice Europene în valoare de 7 000 123 lei. Aceste servicii au inclus:

 • servicii de design și branding;
 • asigurarea cu echipament pentru sunet și lumini;
 • amenajarea zonelor de lucru și spațiilor cu mobilier, echipamente, construcții speciale pentru organizarea spațiului adițional pentru ședințele meselor rotunde, podium pentru presă, stand pentru poza de grup, delimitatoare, garduri, etc;
 • asigurarea și instalarea cabinelor de traducere. Acestea au fost contractate din România, pentru a corespunde standardelor stabilite de către Comisia Europeană;
 • producerea de bannere și bunuri protocolare;
 • asigurarea logisticii.

Baza Auto a Cancelariei de Stat – asigurarea transportului pentru delegații și cheltuieli de combustibil, în valoare de 377 643 lei.

Palatul Republicii – organizarea concertului pentru delegațiile oficiale care au sosit pe 31 mai, în valoare de 7 500 lei și recepția oficială de bun venit, în valoare de 199 653 lei.

În procesul de organizare au fost stabilite mai multe parteneriate cu o serie de agenți economici din țară, care au oferit în folosință, cu titlu gratuit, mijloace de transport puse la dispoziție pentru șefii delegațiilor oficiale, iar unicele cheltuieli suportat în acest sens au fost pentru combustibil.

Alte cheltuieli efectuate de instituțiile statului au fost direcționate pentru îmbunătățirea infrastructurii – drumuri, IT, amenajarea teritoriului, etc., beneficiarul final al cărora este societatea.

Din câte comunică Ministerul Afacerilor Externe, în aceste 13 milioane nu au intrat cheltuielile pentru drumul până la Bulboaca, reparația stațiilor de așteptarea, reparația gării feroviare din Bulboaca, cheltuielile SPPS, Poliție și altele.

Prin urmare, cheltuielile totale au fost peste 20 milioane de lei.

Total
0
Shares
Total
0
Share