Actual

CC îi solicită Parlamentului să reglementeze competențele Guvernului al cărui mandat a încetat

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pe 4 martie 2021, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 7 cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea cu privire la Guvern, în partea ce ține de atribuțiile Guvernului al cărui mandat a încetat.

Prin Hotărârea citată, Curtea și-a clarificat jurisprudența în materia competențelor Guvernului al cărui mandat a încetat, așa cum acestea sunt stabilite de articolul 103 alin. (2) din Constituție. Astfel, Curtea a stabilit că în fiecare caz în care Guvernul al cărui mandat a încetat consideră necesar să adopte o măsură precisă, el trebuie să aibă în vedere următorul test: a) dacă măsura este necesară; b) dacă măsura va avea repercusiuni asupra competențelor următorului Guvern cu puteri depline și c) dacă următorul Guvern cu puteri depline poate anula măsura adoptată de Guvernul al cărui mandat a încetat.

Curtea a reținut că testul menționat mai sus trebuie aplicat: a) de către Parlament atunci când reglementează competențele Guvernului al cărui mandat a încetat; b) de către un Guvern al cărui mandat a încetat în fiecare caz în care consideră necesar să adopte o măsură precisă; c) de către instanțele judecătorești în fiecare caz în care sunt chemate să verifice legalitatea măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat; d) de către Curtea Constituțională în fiecare caz în care este sesizată să verifice constituționalitatea măsurilor adoptate de un Guvern al cărui mandat a încetat sau a prevederilor legale care reglementează aceste măsuri, dacă verificarea lor ține de competența sa, așa cum a fost stabilită la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție.

În acest context, Curtea îi solicită Parlamentului să reglementeze competențele Guvernului al cărui mandat a încetat, stabilite de articolul 15 alin. (2) din Legea cu privire la Guvern, și să opereze modificări în legislația conexă în conformitate cu raționamentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 7 din 4 martie 2021.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze adresarea formulată şi să-i comunice rezultatele examinării ei în termenele prevăzute de lege.

loading...

Comments are closed.