Alte știri

Ce prevede controlul comun în punctul de trecere a frontierei Pervomaisc-Cuciurgan

Pinterest LinkedIn Tumblr

O analiză de Rosian Vasiloi pentru deschide.md

Menţionam şi cu alte ocazii, că autorităţile separatiste din stânga Nistrului timp de 2 luni au demarat o campanie de dezinformare şi manipulare a opinie publice în regiune transnistreană dar şi pe malul râului Bâc. Mai mult ca atât, aşa zişii demnitari din regiune „dorm” pe canalele TV ruseşti învocând că „ţara” e în pericol … se instituie blocada … etc. Tot odată din surse demne de încredere, Kremlinul pregăteşte un „desant” al aşa zisei prese libere din Rusia cu scopul reflectării situaţiei „grave” din PMR (se menţionează в Приднестровской Молдавской Республике). Sunt convins că autorităţile competente îi vor întâlni cu pâine şi sare, pentru a le arăta cât de binevoitori şi primitori sunt moldovenii cu „oaspeţii dragi”.

Aşadar, mai pe înţelese – ce prevede controlul comun în punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisc-Cuciurgan, pentru că voi relata din perspectiva competenţelor Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova şi care sunt benefiiciile pentru cetăţeni şi agenţi economici.

Scurt istoric:

La data de 11 martie 1997 în oraşul Chişinău a fost semnat „Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene”. Acordul prevede organizarea controlului în comun în următoarele puncte de trecere a frontierei de stat: „Criva – Mamalîga”, „Medveja – Zelionaia”, „Larga – Kelmenţî”, „Briceni – Rossoşanî”, „Giurgiuleşti – Reni”, „Udobnoe – Palanca – Maiaki” şi „Pervomaisk – Cucirgan”.

În perioada anilor 1997-2001 controlul în comun se realiza în cele 7 puncte de trecere a frontierei de stat pe teritoriul Ucrainei cu excepţia punctului de trecere Udobnoie – Palanca – Maiachi, unde controlul se desfăşura pe teritoriul Republicii Moldova. În noiembrie 2001, partea ucraineană în mod ultimativ a indicat părţii moldoveneşti părăsirea punctelor de trecere de pe teritoriul său şi s-a retras din punctul de trecere Palanca.
În prezent controlul în comun se efectuează în punctele de trecere rutieră „Criva – Mamalîga”, „Larga – Kelmenţî”, „Briceni – Rossoşanî” şi „Giurgiuleşti – Reni”. În ceea ce ţine Palanca- Udobnoe – Maiaki”, desfăşurarea controlului în comun se planifică după dezvoltarea infrastructurii acestui punct de trecere a frontierei de stat, graţie asistenţei Uniunii Europne în cadrul proiectului Construction of the Jointly Operated Border Crossing Point Palanca în valoare totală de circa 3,7 mln de euro, plus contribuţia Republicii Moldova în valoare de 560 mii euro.

Mecanismul controlului comun în punctul de trecere „Pervomaisc – Cuciurgan” prevede că toate persoanele ce vor traversa frontiera de stat prin acest punct de trecere, inclusiv și cetăţenii Republicii Moldova şi cei străini, rezidenţi în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, vor beneficia de serviciile acordate de către Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.
1. La cerere, Poliția de Frontieră va asigura înregistrarea faptului traversării persoanei în sistemul informațional, respectiv beneficiul se marchează prin:
– posibilitatea de legalizare a faptului intrării sau ieșirii persoanelor în / din Republica Moldova, la autoritatea oficială în cel mai simplu mod, nemijlocit în punctul de trecere;
– persoana (cetățeanul străin) se scutește automat de obligativitatea de a se deplasa în cel mai apropiat punct, unde aceasta poate să declare faptul intrării în Republica Moldova;
– imediat, în călătoria următoare, persoana (cetățeanul străin) nu va risca să fie sancționată pentru intrarea și șederea ilegală pe teritoriul țării;
– în privința persoanei și a mijlocului de transport cu care acesta a traversat se formează istoricul traversărilor, respectiv ulterior la necesitate acesta poate să solicite și să obțină informația oficială de la Poliția de Frontieră privind traversările personale.
2. Un alt serviciu care poate fi acordat de către Poliția de Frontieră în punctul de trecere „Pervomaisc – Cuciurgan” este consultarea calitativă a persoanelor privind regulile de traversare a frontierei de stat de către persoane inclusiv cele minore, precum și mijloacelor de transport; cerințe stabilite față de documentele necesare pentru traversarea frontierei de stat; condițiile de intrare/ședere și ieșire a cetățenilor străini, și mijloacelor de transport în/din teritoriul Republicii Moldova. Acest serviciul va fi acordat nemijlocit prin comunicare reală cu un specialist în domeniu și beneficiul se marchează în suportul juridic a locuitorilor regiunii transnistrene, precum și a cetățenilor străini în vederea clarificării posibilităților legale pentru a intra/ieși/tranzita în/din/prin teritoriul Republicii Moldova.
3. Un serviciu de care se pot bucura cetăţenii străini este eliberarea vizelor Republicii Moldova la frontieră în situații excepționale. Acest serviciu va asigura posibilitatea de a primi vize pe termen scurt pentru intrare și ședere pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele condiții:
– în caz de urgenţă, determinată de dezastre, calamităţi naturale sau accidente;
– în caz de deces sau de îmbolnăvire gravă a unei rude aflate pe teritoriul Republicii Moldova, confirmat/confirmată printr-un document eliberat de autorităţile competente;
– în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor aflate în situaţii de urgenţă, care sînt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni, intemperii sau a pericolului de atac terorist;
– în cazul funcţionarilor din cadrul organizaţiilor internaţionale, delegaţi să îndeplinească misiuni oficiale în Republica Moldova într-un interval de timp scurt, care nu va depăşi perioada de 15 zile calendaristice;
– în cazul participanţilor la acţiunile internaţionale, organizate în Republica Moldova cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dacă intervalul de timp dintre data informării participanţilor şi data acţiunii nu permite obţinerea vizelor.
4. Poliţia de Frontieră joacă un rol esenţial în asigurarea faptului că, persoanele care ajung la frontieră îşi pot exercita drepturile sale fundamentale. În cazul refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, printre drepturi se include şi cel de a obţine acces la teritoriu şi procedura de azil. Poliția de frontieră va asigura atribuția sa privind primirea cererilor de azil la frontiera de stat, inclusiv și în punctul de trecere „Pervomaisc – Cuciurgan” de la cetățenii străini și apatrizi aflați în situația când viața sau sănătatea acestora sunt puse în pericol real și străinul nu poate sau nu doreşte să obţină protecţia ţării de origine.
Cerințele față de călători, precum și procedurile de control ce vor fi efectuate în punctul de trecere „Pervomaisc – Cuciurgan” nu se vor deosebi de cele aplicate în alte puncte de trecere, din potrivă la prima etapă acestea vor fi simplificate.

După cum menţionam anterior, autorităţile naţionale au o experiență vastă în organizarea și realizarea controlului comun la frontiera moldo-ucraineană. În anul 2012 controlul în comun în punctul de trecere „Briceni – Rosoșeni” a fost trecut într-o formă experimentală de organizare pe teritoriul unui stat (Ucraina).

El prevedea organizarea în baza principiilor „Ghişeului unic”, „O singură oprire”, controlul selectiv a mijloacelor de transport, mărfurilor şi cu excluderea dublării funcţiilor”. Conform datelor Misiunii EUBAM obținute în rezultatul cercetărilor efectuate în perioada 2012-2016 în punctul de trecere „Briceni – Rosoșeni” datorită formei de organizare a controlului în comun timpul de trecere a frontierei de stat s-a redus cu 25%, iar în unele cazuri cu 50%.

La final putem spune cu certitudine că, controlul în comun este o formă eficientă a managementului integrat al frontierei, este o practică pozitivă în mai multe state cu un grad de încredere sporit în relaţiile cu vecinii săi. Acest mecanism reduce semnificativ timpul la trecerea frontiere de stat, contribuie şi la îmbunătățirea infrastructurii punctului de trecere, schimbului eficient de informații și nu în ultimul rând combaterii fenomenului corupțional.

loading...

Write A Comment