Alte știri

Ce prevede proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, propus de Ministerul Finanțelor spre consultare

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020. Potrivit autorilor, prioritatea acesteia pentru mediul de afaceri/societate este oferirea unui proces simplu, clar și comod de calculare și achitare a impozitelor și taxelor.

Urmăriți-ne și pe Telegram!

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate și, de la 1 ianuarie 2021, pentru proprietatea gajată, proprietatea ipotecată și proprietatea sechestrată se va aplica principiul taxării inverse. Aceasta presupune că, în cazul vânzării bunului de către agentul economic insolvabil (vânzător) unui alt agent economic (cumpărător), suma TVA va fi calculată și achită la buget de către cumpărător, acesta având dreptul la deducere. Astfel, prin intermediul introducerii principiului taxării inverse se urmărește evitarea prejudicierii bugetului, suma TVA fiind transferată prioritar.

De asemenea, se prevede includerea unei norme care să stabilească expres dreptul agentului economic de a beneficia de deducere pentru plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale. În practică sunt întâlnite tot mai frecvent cazuri când, în scop de stimulare a salariaților, agenții economici efectuează plăți angajaților (ajutor de sărbătorile naționale, cu ocazia zilei de naștere) sau în folosul acestora (abonamente la sport, etc.), pentru care agentul economic reține toate impozitele salariale. Însă, la etapa controalelor fiscale, între contribuabili și inspectorii fiscali apar disensiuni privind calificarea acestora ca cheltuieli ordinare și necesare. Deoarece aceste plăți se impozitează la nivel de salariat cu toate impozitele salariale, se propune ca acestea să fie deductibile pentru agentul economic pentru a evita dubla impozitare și a spori certitudinea legislației fiscale.

De asemenea, se propune abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 000 lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor. Actualmente, Codul fiscal prevede limitarea sumei permise spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor de amortizare a autoturismelor a căror valoarea maximă este de 200 000 lei, care sunt utilizate în alte scopuri decât în calitate de mijloace fixe în activitatea de bază, a căror amortizare constituie parte componentă a costului vânzărilor. Se propune excluderea limitei, ceea ce va asigura o apropiere mai mare între suma cheltuielilor efectuate în scopuri financiare și cele recunoscute în scopuri fiscale.

Scutirea de impozit pe venit a asociațiilor de coproprietari în condominiu, de asemenea, este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Aceasta se propune în vederea tratării egale din punct de vedere fiscal a asociațiilor de coproprietari cu alte organizații necomerciale.

Proiectul mai prevede scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția materiei prime, articolelor utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole. Actualmente, conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.271 din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere doar tractoarele și tehnica agricolă. Agenții economici, producători agricoli pot achiziționa tractoare de import sau de producere autohtonă, ambele obiecte la livrarea acestora fiind scutite de TVA fără drept de deducere. Însă, diferența apare la momentul producerii tractoarelor autohtone, atunci când materia primă, piesele, serviciile etc. sunt procurate de către agentul economic producător cu cota de TVA 20%.

Normele fiscale actuale prevăd că suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere (tractoare) nu se deduce și se raportează la costuri sau la cheltuieli. În asemenea situații, prețul final al tractorului autohton este mai mare în comparație cu cel de import, dat fiind faptul că în prețul final se includ și costurile suportate, inclusiv suma TVA achitată la materia primă, piese, servicii etc.

Potrivit notei proiectului, prin adoptarea prevederilor incluse se vor crea reguli clare de impozitare bazate pe echitate și simplitate fiscală. Totodată, scopul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor este asigurarea unei previzibilități a politicii și legislației fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv, stimularea unor procese economice, precum și extinderea bazei fiscale. Se preconizează ca în urma implementării normelor menționate vor fi acumulate la buget venituri adiționale în sumă de 180 mil. lei.

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 poate fi consultat aici.

loading...

Comments are closed.