Alte știri

CEC inițiază procesul de revizuire a cadrului legislativ aferent domeniului electoral

Pinterest LinkedIn Tumblr

Comisia Electorală Centrală (CEC) consideră imperioasă perfecționarea legislației electorale și celei conexe, iar în context, inițiază procesul de revizuire a cadrului normativ aferent domeniului electoral.

În vederea realizării acestui obiectiv, la o primă etapă, în cadrul CEC va fi creat un grup de lucru în a cărei sarcină va fi o amplă analiză a Codului electoral și a legislației conexe. Timp de circa 2 luni, membrii și funcționarii Comisiei își propun să identifice lacunele și deficiențele existente în legislația electorală, să examineze adresele Curții Constituționale, sesizările făcute de subiecții electorali în alegeri, precum și concluziile și recomandările ce se regăsesc în rapoartele misiunilor de observare a ultimelor scrutine naționale.

La a doua etapă, după elaborarea unui prim proiect de lege ferenda, CEC va expedia documentul elaborat, organizațiilor non-guvernamentale specializate în domeniul electoral și experților relevanți. După procesarea comentariilor acestora, grupul de lucru va definitiva un proiect final, care va fi făcut public la începutul lunii februarie 2022.

Ulterior, CEC își propune să demareze consultări largi cu concursul experților în materie electorală, a partidelor politice, societății civile, partenerilor de dezvoltare și altor autorități implicate în organizarea alegerilor. Acestea vor consolida eforturile autorității electorale centrale în materie de perfecționare a Codului electoral și a cadrului legal de referință în domeniu.

loading...

Comments are closed.