CEC va depune sesizare la Ministerul Justiției: Șapte partide nu au prezentat informația completă despre gestionarea surselor financiare

Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act, în cadrul ședinței de astăzi, de informațiile conținute în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2023. În acest sens, Comisia a reținut că au respectat termenul legal și modalitatea de prezentare a raportului anual 2023, 42 partide politice din cele 61 partide politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice. Ulterior, au prezentat raportul peste termen, prin intermediul SSI „Control Financiar”, cu întârziere, dar până la adoptarea hotărârii de către CEC, alte 4 partide politice. 5 partide politice au prezenta raportul doar pe suport de hârtie.

În contextul examinării rapoartelor financiare, CEC a constatat că unele partide politice nu au prezentat rapoartele de gestiune financiară pentru semestrul II 2023, dar și pentru perioada anuală 2023, adică în două perioade consecutive. În conformitate cu prevederile legislației, activitatea partidului politic poate fi limitată dacă prin acțiunile acestuia se aduc prejudicii grave pluralismului politic sau principiilor democratice fundamentale, în speță, pentru neprezentarea raportului privind gestiunea financiară, în termenul și formatul stabilite de Comisia Electorală Centrală. Astfel, Comisia a decis să sesizeze Ministerul Justiției pentru întreprinderea acțiunilor în condițiile art. 21 alin. (2) și (3) din Legea privind partidele politice și pentru a obliga pentru a obliga partidele politice de mai jos să revină la respectarea legislației și principiilor democratice fundamentale:

Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii;

Partidul Social Democrat;

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ;

Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”;

Partidul Conservator;

Partidul Regiunilor din Moldova;

Partidul Politic Mișcarea Reformei Sociale.

La fel, urmare verificării informațiilor din rapoartele prezentate, 2 partide politice au fost somate să verse în bugetul de stat sume primite contrar prevederilor legale: Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”. Formațiunile date vor informa CEC despre măsurile întreprinse și vor prezenta documentele care confirmă virarea sumei până pe data de 5 iunie 2024, ora 15:00.

Potrivit hotărârii CEC, partidele politice au fost atenționate să respecte prevederile cadrului legal în ceea ce privește utilizarea conform destinației a alocațiilor de la bugetul de stat, în parte ce țin de promovarea şi încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politic şi electoral.

O altă atenționare ține de respectarea prevederilor legale privind prezentarea în termenul stabilit a raportului privind gestiunea financiară în format electronic, prin intermediul SSI „Control Financiar”.

Total
0
Shares
Total
0
Share