Actualitate

Cele mai actuale probleme ale protecției sociale sunt discutate la Comisia pentru politică socială și drepturile omului a AIP CSI, la care participă Vladimir Odnostalco

Pinterest LinkedIn Tumblr

Reuniunea membrilor Comisiei permanente  pentru politică socială și drepturile omului a Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente (AIP CSI) are loc, astăzi, în regim de videoconferință. Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat de Vladimir Odnostalco,  membru al Delegației la AIP CSI, vicepreședinte al Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie.

Agenda reuniunii include cele mai actuale subiecte ale protecției sociale a cetățenilor, inclusiv în contextul crizei pandemice globale.

Astfel, sunt discutate măsurile de sprijin legislativ pentru migrația forței de muncă în timpul pandemiei, proiectul  conceptului legii model cu privire la asistența medicală digitală, proiectul de recomandări cu privire la sprijinul legislativ pentru protecția revendicărilor lucrătorilor în caz de insolvență (faliment) a întreprinderilor (organizațiilor).

De asemenea, în ordinea de zi figurează proiectele de lege model cu privire la donarea de organe, cu privire la asigurarea accesului egal la servicii pentru prevenirea și tratamentul infecției cu HIV în statele membre ale CSI, precum și proiectul conceptului legii model cu privire la publicitatea socială a modului sănătos de viață.

Participanții vor dezbate desfășurarea celui de-al V-lea Forum internațional al muncii din Sankt Petersburg, care se desfășoară în perioada 19-23 aprilie și este dedicat problemelor ocupării forței de muncă și păstrării veniturilor cetățenilor, dar și politicii de migrațiune. De asemenea, va fi examinată organizarea conferinței internaționale comune ”Acoperirea universală cu servicii în domeniul sănătății și obiectivele de dezvoltare durabilă” a Biroului regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății și AIP CSI.

Comisia  pentru politică socială și drepturile omului este una din cele 11 comisii permanente ale AIP CSI, a cărei membru din partea Moldovei este Vladimir Odnostalco, membru al Delegației Parlamentului la Adunarea Interparlamentară a CSI.

loading...

Comments are closed.