Chișinăul solicită Tiraspolului anularea taxelor ilegale și soluționarea problemelor școlilor românești

Astăzi, reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană de la Chișinău și Tiraspol, Oleg Serebrian și Vitalii Ignatiev, s-au întâlnit în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la sediul din or. Tighina al Misiunii OSCE în Republica Moldova.

Negociatorul principal din partea Chișinăului a subliniat necesitatea anulării de către Tiraspol a deciziilor abuzive privind impunerea ilegală de taxe și de restricții ce fac dificilă desfășurarea lucrărilor agricole, recoltarea roadei, depozitarea și transportarea fără impedimente a produselor agricole, a materialului semincer și a echipamentelor necesare către/dinspre loturile de pământ, amplasate după traseul ”Rîbnița-Tiraspol”.

De asemenea, au fost reiterate dificultățile cu care se confruntă cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană, cu solicitarea de a soluționa problema ce ține de returnarea/oferirea clădirilor proprii și adecvate procesului educațional, reducerea tarifelor la utilități la nivelul anului 2023, renunțarea la procesări neautorizate de date cu caracter personal și la practica de remitere a citațiilor pentru evidența militară a elevilor.

A fost readusă în discuție situația deținuților ilegali din regiunea transnistreană. A fost salutată punerea în libertate a lui Victor Pleșcanov, ținut sub strajă la Tiraspol pe nedrept timp de aproape 2 ani, pentru exprimarea propriei poziții față de războiul din Ucraina. Au fost evocate și alte cazuri de rezonanță privind cetățenii Ermurachi M., Dimov Al., Dudnic Vl., Menzarari S. și a. S-a cerut repetat eliberarea necondiționată a acestor cetățeni, restabilirea drepturilor lor fundamentale, precum și accesul la locul aflării lor a reprezentanților Oficiului Avocatului Poporului, OSCE și apărătorilor drepturilor omului.

Referitor la pretențiile Tiraspolului privind procedura importurilor și exporturilor diferitor categorii de mărfuri (medicamente, echipamente radiologice, bunuri industriale și cu destinație strategică) s-a explicat în mod repetat că autorizarea, vămuirea și emiterea deciziilor de resort pentru categoriile respective de mărfuri este asigurată în condiții egale pentru toate companiile de pe ambele maluri ale Nistrului, conform rigorilor cadrului normativ, cu asigurarea standardelor de securitate și de calitate aprobate.

Cu privire la politizarea continuă de către negociatorul de la Tiraspol a subiectului plăților vamale și ecologice aplicate în lumina prevederilor noii legislații a Republicii Moldova racordate la standardele Uniunii Europene s-a reamintit că aceste cerințe sunt valabile în mod uniform și nediscriminatoriu pentru toți agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului, care desfășoară activități licențiate, în baza actelor permisive și cu efectuarea operațiunilor comerciale prin punctele de control vamal ale Republicii Moldova.

Pe marginea subiectului ce privește înmatricularea cu plăci de model neutru a mijloacelor de transport necomerciale din regiune la subdiviziunile din orașele Tiraspol și Rîbnița a fost evidențiat faptul că acest mecanism este aplicabil în limitele stabilite de legislația Republicii Moldova și de Convenția de la Viena asupra circulației rutiere din 08 noiembrie 1968.

Vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian a menționat importanța menținerii dialogului în formatele de interacțiune existente între Chișinău și Tiraspol, inclusiv în vederea impulsionării activității grupurilor de lucru sectoriale, cu propunerea de a seta noi reuniuni ale experților din sfera educației, ecologiei, drepturilor omului, actelor de stare civilă.

Total
0
Shares
Total
0
Share