Alte știri

Cine va exercita controlul asupra măsurilor privind combaterea COVID-19, odată cu încetarea Stării de urgență

Pinterest LinkedIn Tumblr

În debutul ședinței de astăzi a Guvernului Republicii Moldova, premierul Ion Chicu a menționat că peste câteva zile va expira termenul Stării de urgență, iar mâine vor fi adoptate unele măsuri în cadrul unei ședințe speciale a Comisiei pentru Situații Excepționale. Totuși, premierul a menționat că expirarea termenului stabilit prin hotărârea Parlamentului nu înseamnă că pericolul a dispărut.

Astfel, după cum a declarat Ion Chicu, controlul asupra măsurilor de combatere a COVID-19 va fi exercitat, după încetarea împuternicirilor CSE, de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică.

Conform legislației în vigoare, în perioada stării de urgenţă în sănătatea publică Comisia are dreptul:

a) să asigure crearea condiţiilor speciale de activitate, de viaţă şi deplasare pentru persoanele fizice şi juridice;
b) să utilizeze toate resursele şi mijloacele disponibile pentru organizarea măsurilor de răspuns;
c) să solicite ajutorul autorităţilor centrale sau al autorităţilor locale.

Pe lângă drepturile menţionate mai sus, Comisia exercită următoarele drepturi:

a) adoptă şi emite hotărâri, în limitele competenţei sale;
b) emite hotărâri privind aplicarea măsurilor de prevenire, diminuare, răspuns şi lichidare a consecinţelor urgenţelor de sănătate publică;
c) solicită autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice informaţii despre situaţia la zi referitoare la realizarea măsurilor de sănătate publică pentru examinarea în şedinţele Comisiei şi luarea măsurilor de rigoare;
d) recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică examinarea problemelor-cheie ce ţin de asigurarea unui grad adecvat de pregătire pentru urgenţele de sănătate publică, măsurile de prevenire, diminuare şi lichidare a consecinţelor acestora;
e) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului informaţii despre urgenţele în sănătatea publică şi căile de prevenire, diminuare şi lichidare a consecinţelor acestora;
f) prezintă Guvernului propuneri privind alocarea mijloacelor financiare şi materiale pentru lichidarea consecinţelor urgenţelor de sănătate publică.

Şedinţele de lucru ale Comisiei se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată în semestru. Necesitatea convocării şedinţelor Comisiei este determinată de situaţia sanitaro-epidemiologică curentă din ţară, regiunile limitrofe şi din lume.

loading...

Comments are closed.