Actual

CNA are obiecții la calitatea mai multor proiecte de acte normative

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mai multe proiecte de acte normative, de pe agenda Parlamentului și Guvernului, au fost supuse expertizei anticorupție, săptămâna aceasta, iar experții CNA au constatat multiple riscuri de corupție și abuzuri în textele documentelor. Printre proiectele expertizate sunt: proiectul de hotărâre de Guvern privind transmiterea unor bunuri pe de str. A. Mateevici din mun. Chișinău, din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea Ministerului Culturii; proiectul de lege care împuternicește Curtea de Conturi să facă audit extern la societățile comerciale din domeniul gazelor naturale, dar și proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de concurs pentru ocuparea funcției de registrator în domeniul cadastral.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

Analizând proiectul de hotărâre de Guvern privind transmiterea unor bunuri pe de str. A. Mateevici din mun. Chișinău, din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea Ministerului Culturii, experții CNA au constatat că, în urma aprobării proiectului, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” ar urma să gestioneze patru construcții și un teren. Potrivit experților, textul proiectului vine în contradicție cu datele din Registrul bunurilor imobile și cu prevederile cadrului normativ aferent, iar acest fapt poate conduce la promovarea unor interese private, în detrimentul interesului public.

Experții CNA atenționează că promovarea proiectului, în prezenta formulă, ar putea conduce la gestionarea ilegală a proprietății publice, iar eventualele abuzuri comise ar putea fi „legalizate”. Totodată, pierderea proprietății publice a statului asupra imobilelor propuse transmiterii ar fi ireversibilă. Prin urmare, există riscul ca interesele statului să fie grav prejudiciate.

Obiecții au fost formulate și la proiectul de lege care împuternicește Curtea de Conturi să facă audit extern la societățile comerciale din domeniul gazelor naturale. Din start, proiectul stabilește norme ce derogă de la cadrul normativ general, fapt ce ar admite interpretări abuzive. Proiectul de lege creează precondiții ca potențialii subiecți ai auditului să recurgă la acte de corupție pentru a determina funcționarii să-i scutească de audit sau să-i auditeze nejustificat. Concomitent, există riscul ca agenții publici responsabili de audit să nu poată fi atrași la răspundere pentru posibile incidente de integritate sau manifestări de corupție admise, se menționează în raport. CNA recomandă o specificare exhaustivă a subiecților și stabilirea unor criterii clare, potrivit cărora aceștia vor fi calificați pentru a fi supuși auditului de conformitate.

Un alt act, supus expertizei, este proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de concurs pentru ocuparea funcției de registrator în domeniul cadastral. În expertiza anticorupție se menționează că cerințele pe care trebuie să le întrunească un candidat fac trimitere la prevederi legale defectuoase, iar acesta este un factor de risc major.

De exemplu: în textul regulamentului se regăsește expresia „registratorul cadastral trebuie să aibă o reputație ireproșabilă”. În normă, însă, nu sunt specificate ce condiții trebuie să întrunească candidatul pentru această calificare. Astfel, în lipsa unor criterii clare prestabilite, apare riscul ca o persoană sa fie desemnată conform propriilor convingeri ale membrilor Comisiei de concurs, se spune în raport.

Experții anticorupție recomandă revizuirea și excluderea normelor cu potențial coruptibil reflectate în raportul de expertiză, astfel încât actul normativ să fie aplicat eficient, iar riscurile de corupție să fie minime.

Amintim că, CNA efectuează expertiză anticorupție, începând cu anul 2006.
Rapoartele integrale pot fi găsite accesând linkul https://cna.md/reports.php?l=ro

loading...

Comments are closed.