Alte știri

CNA și UTM au lansat un parteneriat de instruire reciprocă

Pinterest LinkedIn Tumblr

Centrul Naţional Anticorupţie şi Universitatea Tehnică din Moldova au lansat astăzi un parteneriat care prevede schimbul de experienţă şi de cunoştinţe pe domeniile de activitate ale ambelor instituţii. Principiile de colaborare, obiectivele şi obligaţiunile părţilor au fost incluse într-un Acord, semnat de directorul CNA, Ruslan Flocea şi rectorul UTM, Viorel Bostan.

Potrivit Acordului, instituţiile au convenit să pună la dispoziţia angajaţilor săi, prin schimb reciproc, materiale informative, să desfăşoare evenimente comune şi să implementeze programe de perfecţionare a cadrelor. De asemenea, CNA urmează să ofere locuri de desfășurare a stagiiilor de practică pentru studenții Universității, cu rezultate bune la studii și comportament ireproșabil, iar UTM, la rândul ei, va răspunde necesităţilor de pregătire a cadrelor și formarea continuă a personalului CNA, incluzând programe de perfecţionare continuă, specializare, recalificare a personalului.

Prezent la evenimentul de semnare a Acordului, directorul CNA, Ruslan Flocea, a subliniat că acest parteneriat este unul valoros pentru Centrul Naţional Anticorupţie, dat fiind faptul că Universitatea Tehnică este instituţia care poate oferi un sprijin important ofiţerilor care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, uitlizează tot mai mult tehnologiile informaţionale. „Fenomenul corupției nu stă pe loc. El avansează, luând forme sofisticate şi fiind în pas cu noile tehnologii. Unii agenţi economici deja lucrează cu criptovalută, iar tranzacţiile ilicite nu se mai fac prin transmiterea fizică a banilor. Avem nevoie de instruiri calificate pentru ofiţerii noştri, în special pentru cei din cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, activitatea cărora e practic dependentă de tot ce înseamnă tehnologii informaţionale. Noi, la fel, suntem gata să instruim personalul didactic al UTM pe segmentul anticorupţiei şi să primim la stagii cei mai buni studenţi”, a menţionat şeful CNA.

Şi rectorul UTM, Viorel Bostan, şi-a exprimat încrederea că această colaborare va fi în beneficiul ambelor instituţii. „Sunt sigur că, prin sinergia comună vom obține rezultate concrete. Avem toleranță zero fața de corupție și scopul nostru este promovarea culturii de integritate în rândul profesorilor şi studenţilor noştri. Mizăm pe suportul Centrului în acest sens. UTM va oferi materialele şi experienţa necesară pentru a spori cunoștințele ofițerilor CNA în domeniul tehnologiilor informaționale, deoarece universitatea noastră este un pilon important în domeniul IT din Republica Moldova, a spus rectorul. Intenționăm să diversificăm programe de masterat precum și programe de formare continuă pe diverse tematici necesare pentru beneficiarul final”.

Inițiativa semnării acordului cu Universitatea Tehnică aparține Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, subdiviziune autonomă specializată în cadrul CNA. Serghei Carapunarlî, șeful ARBI, a menționat că suportul Universității este necesar pentru ofiţerii Agenţiei şi şi-a exprimat speranţa că schimbul avantajos de expertiză va creşte profesionalismul ofiţerilor CNA şi va genera rezultate bune pentru întreaga societate.

Citește și: Comisia Națională de Examene a aprobat membrii grupurilor de lucru pentru elaborarea materialelor de examen, sesiunea 2021

loading...

Comments are closed.