Alte știri

CNAS solicită colaborarea operativă a mediului de afaceri în procesul reexaminării pensiilor

Pinterest LinkedIn Tumblr

Casa Națională de Asigurări Sociale, începând cu 1 ianuarie 2021, a recepționat 23 732 de cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, pentru stagiul realizat după stabilirea pensiei.

De la 1 ianuarie 2021 se reexaminează pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor de pensii, care și-au stabilit dreptul la pensie după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 7 la 10 ani.

Mărimea pensiei, obținută după reexaminare, depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat. Din numărul total de cereri depuse, de către subdiviziunile teritoriale ale CNAS, la situația 18.02.2021, au fost examinate și aprobate 17 298 mii decizii, ce constituie 73% din numărul total al cererilor depuse.

În procesul de reexaminare a pensiilor este utilizată informaţia, cu privire la contribuţiile de asigurări sociale,  declarată de către angajatori prin intermediul Declaraţiei REV 5 pînă în anul 2018, iar ulterior prin intermediul Dării de seamă IPC 18 și IPC21. Un impact semnificativ asupra prestației calculate îl are și informaţia cu privire la perioada de activitate și categoria persoanei asigurate.

Prelucrînd informația declarată de agenții economici, se constată unele incertitudini. Pentru clarificarea datelor, care au impact asupra cuantumului prestației calculate beneficiarului, Casele teritoriale de asigurări sociale adresează solicitări angajatorilor respectivi.

În aceste situații, stabilirea cuantumului pensiei reexaminate, în termenii prevăzuți de legislație, va fi posibilă doar prin cooperarea operativă a entităților economice. Astfel, CNAS îndeamnă unitățile economice să prezinte răspunsurile în termeni optimi pentru a permite fostilor angajați să beneficieze de drepturi sociale corespunzătoare activității desfășurate pe parcursul anilor de muncă.

loading...

Comments are closed.