Actual

Coagulare de forțe și capacități între Ministerele Afacerilor Interne din România și Republica Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi a avut loc prima ședință comună a Parlamentelor Republicii Moldova și României, în cadrul căreia a fost semnată declarația comună a membrilor Parlamentelor Republicii Moldova și României.

În cadrul declarației, instituțiile menționează conclucrarea și coordonarea în mai multe domenii de competență și interes reciproc, printre care se enumeră securitatea statului, managementul frontierei și activitatea polițienească, precum și combaterea corupției.

În contextul acestei declarații, Ministerul Afacerilor Interne elaborează un pachet de intervenții, în care sunt menționate prioritățile insituției, pe patru domenii specifice:

Cooperarea privind capabilitățile și reziliența în noul context regional

Acest pachet include crearea planurilor de contingență comune, în contextul vulnerabilităților de securitate din regiune, și crearea unei platforme comune de identificare, prevenire și combatere a amenințărilor și riscurilor de securitate regională în contextul criminalității transnaționale. La fel, se intenționează crearea punctelor comune și desfășurarea acțiunilor coordonate de control la frontieră. Nu în ultimul rând, este inclusă desfășurarea misiunilor mixte de intervenții în cadrul dezasterelor și altor situații de forță majoră, inclusiv în zona de frontieră.

Sinergiile autorităților de aplicare a legii ale celor doua state, atât din perspectiva instruirii cât și a acțiunilor comune pentru prevenirea, combaterea infracționalității transfrontaliere

Statul roman va oferi suport Republicii Moldova în identificarea fondurilor externe eligibile dezvoltării Centrului chinologic și a Laboratorului AND. Totodată, vor fi oferite instruiri specializate pentru angajații subdiviziunilor MAI, și vor fi preluate bunele practici pe segmentul protecției martorilor. La fel, se va face schimb operativ de informații cu privire la persoanele care pregătesc și/sau au comis infracțiuni, inclusiv a celor care posedă dubla cetățenie, precum și schimb de date dactiloscopice și balistice între Republica Moldova și România.

Mecanisme de intervenție și cooperarea în domeniul IT&C

Cele două state intenționează să ofere servicii digitale destinate îmbunătățirii fluxurilor de lucru interne, precum și cele orientate către cetățeni, cum ar fi sistemul electronic de evidență a dosarelor penale, sisteme de colectare si intergrare a surselor de informații, RO-alert, ș.a.

Dezvoltarea rețelelor de comunicații sigure între cele două state

Pachetul presupune extinderea acoperirii geografice, precum și creșterea interoperabilității echipelor aflate în teren.

loading...

Comments are closed.