Alte știri

Codul Silvic a fost ajustat la noile cerinţe şi provocări cu care se confruntă domeniul forestier

Pinterest LinkedIn Tumblr

Codul Silvic a fost ajustat la noile cerinţe şi provocări cu care se confruntă domeniul forestier, precum şi a fost completat cu prevederi ce stau la baza gestionării durabile a pădurilor. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul documentului în ședință de Guvern, pe 22 decembrie.

Proiectul Codului silvic are scopul de a asigura continuitatea pădurilor și biodiversității în corelaţie cu condiţiile de creştere a influenţei activităţii antropice și a schimbărilor climatice,  precum și prevede reglementări noi şi actualizate ce vor contribui la valorificarea raţională a produselor pădurii.

„Proiectul Codului civic a fost redactat pentru ca pădurile din Republica Moldova să fie utilizate în strictă concordanță cu funcțiile ecologice și social-economice, fiind promovate interesele cetățenilor țării referitor la respectarea dreptului la un mediu sănătos de viață”, a declarat Ion Perju.

De asemenea, oficialul a precizat că în noul proiect au fost incluse tarife de calcul a cuantumului despăgubirilor prejudiciului cauzat încălcării legislației silvice, precum activități de tăiere ilicită, vătămarea arborilor, distrugerea culturilor silvice, deteriorarea sistemelor de drenaj, etc.

„Implementarea acestui proiect prevede majorarea suprafeței terenurilor împădurite, prin promovarea unei noi practici de gestionare durabilă a pădurilor. Intenționăm ca suprafețele împădurite să fie majorate până la 15% din teritoriul țării. Alte prevederi importante ale proiectului țin de stoparea degradării biodiversității forestiere, prin promovarea tipului natural de pădure și asigurarea diversității biologice a pădurii, interzicerea fragmentării terenurilor fondului forestier, a construcțiilor și arendarea neautorizată”, a precizat ministrul Ion Perju.

Potrivit oficialului, pentru implementarea proiectului vor fi alocate resurse financiare din bugetul de stat, precum și din surse de finanțare externă, prin negocieri cu partenerii de dezvoltare.

loading...

Comments are closed.