Comandantul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială “Fulger”, constatat cu avere nejustificată de peste 290 mii de lei

În rezultatul controlului inițiat în iunie 2023, Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare a încălcării regimului juridic al declarării averii în privința lui Ion Bucliș, Comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială «Fulger».

Astfel, în cadrul procedurii de control inspectorul de integritate a constatat prezența unor diferențe substanțiale în anii 2020 și 2023 în mărime totală de 291 247,67 lei. Ținând cont că nu s-au prezentat acte justificative concludente privind proveniența mijloacelor bănești, inspectorul de integritate a stabilit caracterul nejustificat al deținerii acestor averi.

După rămânerea definitivă a actului de constatare, persoanei supuse controlului îi va fi aplicată interdicția de ocupare a funcției publice sau de demnitate publică cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicții. Cauza se va transmite instanței de judecată în vederea confiscării averii nejustificate.

De menționat că, subiectul are dreptul de a contesta actul de constatare, iar confiscarea averii nejustificate se dispune doar printr-o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată.

Prin alte 2 acte de constatare s-a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui șef-adjunct al IP Cahul al IGP al MAI și a unui funcționar public cu funcție de conducere din cadrul UTA Găgăuzia.

De asemenea, prin controlul în privința unui primar s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese în cazul emiterii actelor administrative în privința persoanelor apropiate – soție și părinte. Primarul urmează a fi sancționat prin aplicarea sancțiunii contravenționale.

Altă sancțiune contravențională va fi aplicată pentru starea de incompatibilitate constatată la un funcționar public, generată de exercitarea simultană a funcției publice în cadrul Ministerului Mediului și prestarea de servicii în cadrul unei asociații obștești.

Total
0
Shares
Total
0
Share