Comisia de la Veneția a publicat avizul privind modificările la Codul Electoral, declarate deja neconstituționale

Comisia de la Veneția a publicat avizul privind modificările la Codul Electoral al Republicii Moldova. Mai exact, este vorba de restricțiile de a candida impuse membrilor partidelor politice care au fost declarate neconstituționale.

„Legea care prevede ineligibilitatea pentru a fi ales pentru membrii organului executiv al unui partid declarat neconstituțional și membri ai unui astfel de partid care dețin o funcție aleasă, restrânge dreptul la candidați pentru alegeri. Deși această restricție poate răspunde scopului legitim de apărare a Constituției și a integrității statului democratic, ea se aplică automat numai pe baza apartenenței de partid și a deținerii unei anumite poziții și fără discriminare, fără a face distincție între membrii de partid care ar putea fi activ a contribuit la actele nelegitime atribuite partidului politic, din partea celor care îndeplineau doar atribuții neutre sau nu cunoșteau potențialele fapte ilicite săvârșite de partid. Restricția afectează un grup mare de persoane, făcându-le responsabile colectiv pentru activitățile ilegitime ale părții din care fac parte, lipsind astfel individualizarea și, prin urmare, garanțiile unui proces echitabil. Acest lucru contravine principiului proporționalității și ar putea duce la arbitrar”, se spune în avizul Comisiei de la Veneția.

Avizul vine cu o serie de recomandări pentru autoritățile moldovenești, dacă acestea doresc să împiedice anumiți membri ai partidelor declarate neconstituționale să dețină anumite funcții alese.

Este vorba de introducerea unor criterii adecvate și a unei evaluări individuale eficiente, care să limiteze restricțiile dreptului de a fi ales doar acelor membri și/sau aleși ai partidului ale căror activități au pus în pericol Constituția și integritatea stat democratic, prin acțiunile și expresiile lor, și/sau au urmărit activ scopurile (ilegale) ale partidelor neconstituționale; oferirea acestor persoane întreaga gamă de garanții procedurale în procesul de evaluare, inclusiv o decizie suficient de motivată și posibilitatea de a contesta limitarea drepturilor, oferind posibilitatea de a solicita controlul judiciar al deciziei de a le priva de dreptul de a candida.

„Punerea în aplicare a acestor recomandări este esențială pentru a evita dereglarea echilibrului între scopul legitim al protecției ordinii democratice a statului și a securității naționale și nevoia de a proteja drepturile electorale ale individului, fără a submina în mod disproporționat rolul esențial jucat de toți actorii politici în asigurarea pluralismului”, se mai arată în aviz.

Prevederile legislative privind ineligibilitatea de a fi ales abordate în acest aviz au fost deja declarate neconstituționale de Curtea Constituțională la 3 octombrie. La 4 octombrie, Parlamentul Republicii Moldova a votat în două lecturi un nou proiect de lege care stabilește criterii de individualizare a restricțiilor dreptului de a fi ales.

Comisia de la Veneția și ODIHR precizează că „nu sunt în măsură să analizeze aceste modificări în prezentul aviz”.

Total
0
Shares
Total
0
Share