Comisia Europeană propune impulsionarea industriei militare europene cu un miliard și jumătate de euro

Comisia Europeană (CE) a propus marţi impulsionarea cu cel puţin 1,5 miliarde de euro, pe perioada 2025-2027, a industriei militare europene, pe care doreşte să o încurajeze să îşi asume mai multe riscuri pentru a creşte producţia prin intermediul de achiziţii comune sau avantaje fiscale, dată fiind insecuritatea creată în principal de invazia Rusiei asupra Ucrainei, scrie Agerpres.ro

“Războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a readus un război de mare intensitate în Europa. După zeci de ani de cheltuieli insuficiente, trebuie să investim mai mult în apărare şi să o facem în comun şi mai bine”, a declarat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Securitate, Josep Borrell, care a prezentat prima strategie industrială de apărare şi un nou program pentru industria de apărare pentru a spori gradul de pregătire şi securitatea Europei.

Potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina Comisiei Europene, strategia stabileşte indicatori, cu scopul de a măsura progresele înregistrate de statele membre în direcţia pregătirii industriale. Statele membre sunt invitate să achiziţioneze cel puţin 40% din echipamentele de apărare la comun până în 2030; să se asigure că, până în 2030, valoarea comerţului în domeniul apărării în interiorul UE reprezintă cel puţin 35% din valoarea pieţei UE a apărării; să realizeze progrese constante în direcţia achiziţionării a cel puţin 50% din bugetul lor de achiziţii publice în domeniul apărării în cadrul UE până în 2030 şi a 60% până în 2035.

Totodată, strategia prezintă provocările cu care se confruntă în prezent baza industrială şi tehnologică de apărare europeană (EDTIB), dar şi oportunitatea de a valorifica întregul său potenţial şi stabileşte o direcţie pentru următorul deceniu. Pentru a spori gradul de pregătire industrială a apărării europene, statele membre trebuie să investească mai mult, mai bine, împreună şi european.

Pentru a sprijini statele membre în atingerea acestor obiective, Strategia industrială europeană în domeniul apărării prezintă un set de acţiuni care vizează, între altele, asigurarea faptului că bugetele naţionale şi ale UE sprijină cu mijloacele necesare adaptarea industriei europene de apărare la noul context de securitate; integrarea unei culturi a pregătirii pentru apărare în toate politicile, în special prin solicitarea unei revizuiri a politicii de creditare a Băncii Europene de Investiţii în acest an;
dezvoltarea unor legături mai strânse cu Ucraina prin participarea sa la iniţiativele Uniunii de sprijinire a industriei de apărare şi prin stimularea cooperării dintre industriile de apărare din UE şi Ucraina; colaborarea cu NATO şi cu partenerii strategici ai UE.

Programul pentru industria europeană de apărare (EDIP) este noua iniţiativă legislativă care va face legătura de la măsuri de urgenţă pe termen scurt, adoptate în 2023 şi încheiate în 2025, la o abordare mai structurală şi pe termen mai lung pentru a atinge gradul de pregătire industrială în domeniul apărării. Acest lucru va asigura continuitatea sprijinului pentru baza industrială şi tehnologică de apărare europeană, pentru a însoţi adaptarea rapidă a acesteia la noua realitate.

EDIP include atât aspecte financiare, cât şi aspecte de reglementare. EDIP va mobiliza 1,5 miliarde de euro din bugetul UE în perioada 2025-2027, pentru a spori în continuare competitivitatea EDTIB. Sprijinul financiar acordat de EDIP va extinde în special logica de intervenţie a EDIRPA (sprijin financiar de la bugetul UE pentru a compensa complexitatea cooperării dintre statele membre în faza de achiziţii publice) şi ASAP (sprijin financiar pentru industriile de apărare care îşi sporesc capacitatea de producţie), pentru a încuraja în continuare investiţiile EDTIB.

Bugetul EDIP poate fi utilizat, de asemenea, pentru a institui un fond pentru accelerarea transformării lanţurilor de aprovizionare în domeniul apărării (FAST). Acest nou fond va urmări facilitarea accesului la finanţare prin îndatorare şi/sau prin capitaluri proprii pentru IMM-uri şi mici întreprinderi cu capitalizare medie care industrializează tehnologii de apărare şi/sau fabrică produse din domeniul apărării. Bugetul EDIP va consolida, de asemenea, cooperarea industrială a UE cu Ucraina în domeniul apărării şi va sprijini dezvoltarea bazei sale industriale şi tehnologice de apărare. În acest scop, EDIP ar putea eventual să obţină finanţare suplimentară din profiturile excepţionale obţinute din activele suverane ruseşti imobilizate (sub rezerva deciziei Consiliului la propunerea Înaltului Reprezentant).

În ceea ce priveşte aspectele de reglementare, EDIP va pune la dispoziţie un nou cadru juridic, structura pentru programul european de armament (SEAP), pentru a facilita şi a intensifica cooperarea statelor membre în materie de echipamente de apărare, în deplină complementaritate cu cadrul PESCO. Aceasta implică, de asemenea, un regim la nivelul UE pentru securitatea aprovizionării cu echipamente de apărare, care va asigura accesul constant la toate produsele necesare din domeniul apărării în Europa şi va oferi un cadru pentru a reacţiona eficient la eventuale crize viitoare de aprovizionare cu produse din domeniul apărării. În plus, EDIP va permite lansarea unor proiecte europene de interes comun în domeniul apărării, cu un potenţial sprijin financiar din partea UE. În cele din urmă, EDIP propune instituirea unei structuri de guvernanţă, în care statele membre să fie pe deplin implicate, pentru a asigura coerenţa generală a acţiunii UE în domeniul industriei de apărare.

Total
0
Shares
 
Total
0
Share