Alte știri

Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 a stabilit viitoarele domenii de finanțare

Pinterest LinkedIn Tumblr

Marți, 13 iulie curent, Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova s-a reunit online pentru a stabili obiectivele de politică ce urmează a primi finanțare în perioada 2021-2027.

Ca urmare a analizei situației din aria eligilă a viitorului program de cooperare și a consultărilor derulate cu structurile partenere, precum și cu beneficiarii Programului, Comitetul Comun de Programare a decis selectarea următoarelor obiective dintre cele stabilite de Comisia Europeană pentru ciclul bugetar 2021-2027:

Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon
Obiectivul de politică 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă
Obiectivul specific Interreg 1 – O mai bună guvernanță în materie de cooperare
Obiectivul specific Interreg 2 – Sporirea siguranței și securității Europei
În perioada următoare se va continua procesul de elaborare a programului de cooperare, într-un ritm susținut, care să permită depunerea programului la Comisia Europeană la începutul anului 2022.

loading...

Comments are closed.