Politică

Comitetul Executiv al Găgăuziei va primi împuterniciri pentru administrarea educației în regiunea autonomă

Pinterest LinkedIn Tumblr

Comitetul Executiv al Găgăuziei va primi împuterniciri pentru administrarea educației regiunea autonomă, informează Telegraph.md, cu referire la un proiect de lege de modificare a Codului educației.

Conform articolului 111 din Constituția Republicii Moldova, UTA Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, în interesul întregii populaţii, problemele cu caracter politic, economic şi cultural.

În conformitate cu Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) nr. 344/1994, organele administrației publice din UTA Găgăuzia sunt Adunarea Populară, Comitetul Executiv și Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei.

În conformitate cu articolul 12 din legea enunțată supra, competența Adunării Populare include adoptarea regulamentelor, inclusiv a legilor locale în domeniul științei, culturii și educației.

Comitetul Executiv al Găgăuziei este un organ permanent colegial al Găgăuziei, care include șefii organelor sectoriale ale UTA Găgăuzia, inclusiv organe din domeniul educației. Competențele Comitetului Executiv din Găgăuzia sunt definite în articolul 17 din Legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) nr. 344/1994, inclusiv dezvoltarea și implementarea programelor în domeniul educației, culturii și sportului.

Guvernatorul (Bașcanul) al Găgăuziei este cel mai înalt oficial, în același timp el conduce Comitetul Executiv, la propunerea căruia Comitetul Executiv este aprobat de Adunarea Populară.

De asemenea, în conformitate cu articolul 2 din legea 344/1994: „Găgăuzia este administrată în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, prezentei legi şi altor legi ale Republicii Moldova (cu excepţiile prevăzute de prezenta lege), Regulamentului Găgăuziei şi actelor normative ale Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei, care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova”.

Modificările propuse la Codul educației sunt alineate la atribuțiile UTA Găgăuzia în domeniul educației, de competența autorităților publice ale UTA Găgăuzia în acest domeniu, precum și de mecanismul interacțiunii acestora.

De asemenea, proiectul de lege elimină o lacună în legislația în vigoare în partea ce privește garanțiile legale destinate compensației lunare pentru chiria locuințelor, electricitatea și compensarea anuală pentru energia termică, personalul didactic angajat în instituțiile de învățământ publice din mun. Comrat, mun. Ceadir-Lunga, or. Vulcănești în primii trei ani de activitate, prevazută de legislația în vigoare a Republicii Moldova. În prezent, tinerii specialiști din UTA Găgăuzia, angajați în mun. Comrat (25 persoane), mun. Ceadir-Lunga (8 persoane) și or. Vulcanesti (3 persoane) sunt private de garanțiile legale în domeniul compensărilor lunare, deoarece cadrul legal nu este ajustat la structura administrativ-teritorială a UTA Găgăuzia.
Aceste modificări și completări au ca scop armonizarea legislației Republicii Moldova și formarea unui sistem funcțional de gestionare a procesului educațional la nivelul UTA Găgăuzia.

Adoptarea acestui proiect nu necesită modificări suplimentare la legislație, iar punerea în aplicare a proiectului de lege nu va necesita alocarea de fonduri bugetare suplimentare din bugetul Republicii Moldova.

loading...

Comments are closed.