Alte știri

CONCLUZII // Consiliului UE a abordat relațiile cu China, situația din Belarus, conflictul din Nagorno-Karabakh și otrăvirea lui Alexei Navalny

Pinterest LinkedIn Tumblr

În zilele de 1 și 2 octombrie, liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta despre afacerile externe și baza economică a UE. Astfel, joi, 1 octombrie curent, au discutat despre situația din estul Mediteranei. De asemenea, au abordat relațiile cu China, situația din Belarus, conflictul din Nagorno-Karabakh și otrăvirea lui Alexei Navalny. Vineri, 2 octombrie 2020, liderii UE vor pune în discuție piața unică, politica industrială și transformarea digitală, informează Telegraph.md

După ședința de ieri, Consiliul UE a comunicat următoarele concluzii:

Estul Mării Mediterane
UE deține un interes strategic față de un mediu stabil și sigur în estul Mării Mediterane și față de dezvoltarea unei relații de cooperare și reciproc avantajoase cu Turcia. Continuarea cu bună credință a dialogului și abținerea de la acțiuni unilaterale care sunt îndreptate împotriva intereselor UE și care încalcă dreptul internațional și drepturile suverane ale statelor membre ale UE este o cerință absolută în această privință. Toate diferențele trebuie să fie rezolvate prin dialog pașnic și în concordanță cu dreptul internațional. În acest context, Consiliul European reiterează solidaritatea sa deplină cu Grecia și Cipru, ale căror suveranitate și drepturi suverane trebuie respectate.

UE salută pașii recenți parcurși de Grecia și Turcia în materie de consolidare a încrederii, precum și anunțul că aceste țări își vor relua convorbirile preliminare vizând delimitarea platoului continental și a zonei economice exclusive ale celor două țări. Aceste eforturi trebuie susținute și extinse.

În același timp, Consiliul European condamnă cu fermitate încălcările drepturilor suverane ale Republicii Cipru, care trebuie să înceteze. Consiliul European solicită Turciei să se abțină de la a desfășura activități similare în viitor, care încalcă dreptul internațional. Consiliul European subliniază că delimitarea platoului continental și a zonei economice exclusive ar trebui să fie abordată prin dialog și negocieri cu bună credință, cu respectarea deplină a dreptului internațional, și solicită Turciei să accepte invitația Ciprului de a se implica într-un dialog având drept obiectiv soluționarea tuturor litigiilor dintre Turcia și Cipru care sunt legate de domeniul maritim.

Consiliul European sprijină reluarea rapidă a negocierilor, sub auspiciile ONU și rămâne pe deplin angajat față de o soluționare cuprinzătoare a problemei legate de Cipru cu respectarea cadrului ONU și în conformitate cu rezoluțiile relevante ale CSONU, inclusiv cu rezoluțiile 550 și 789 ale CSONU, și în concordanță cu principiile pe care este fondată UE. Se așteaptă la același lucru din partea Turciei. UE este pregătită să joace un rol activ în sprijinirea negocierilor, inclusiv prin numirea, la momentul reluării acestora, a unui reprezentant pentru misiunea de bune oficii a ONU.

Cu condiția să existe eforturi susținute de a opri activitățile ilegale vizavi de Grecia și Cipru, Consiliul European a convenit să lanseze o agendă politică pozitivă UE-Turcia cu accent deosebit pe modernizarea uniunii vamale și pe facilitarea comerțului, pe contactele interumane, pe dialogurile la nivel înalt și pe cooperarea continuă în ceea ce privește chestiunile referitoare la migrație, în concordanță cu Declarația UE-Turcia din 2016. Consiliul European își invită președintele să elaboreze, în cooperare cu președinta Comisiei și cu sprijinul Înaltului Reprezentant, o propunere de reimpulsionare în acest sens a agendei UE-Turcia.

Amintind și reafirmând, printre altele, concluziile sale anterioare privind Turcia din octombrie 2019, în cazul unor noi acțiuni sau provocări unilaterale care încalcă dreptul internațional, UE va recurge la toate instrumentele și opțiunile de care dispune, inclusiv în conformitate cu articolul 29 TUE și cu articolul 215 TFUE, pentru a apăra interesele proprii și pe cele ale statelor sale membre.
Consiliul European va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației și va reveni în consecință asupra chestiunii și va decide în mod corespunzător cel târziu la reuniunea sa din decembrie.

În cele din urmă, Consiliul European solicită organizarea unei conferințe multilaterale cu privire la estul Mării Mediterane și îl invită pe Înaltul Reprezentant să se implice în discuții pe această temă. Modalitățile efective, cum ar fi participarea, sfera de acoperire și calendarul, vor trebui stabilite de comun acord cu toate părțile implicate. Conferința ar putea aborda chestiuni pentru care sunt necesare soluții multilaterale, inclusiv delimitarea maritimă, securitatea, energia, migrația și cooperarea economică.

China
Consiliul European salută raportul verbal privind reuniunea liderilor UE cu președintele Xi Jinping care a avut loc la 14 septembrie, precum și semnarea Acordului privind indicațiile geografice. Consiliul European subliniază necesitatea de a se reechilibra relațiile economice și de a se obține o reciprocitate. Acesta amintește obiectivul constând în finalizarea, până la sfârșitul acestui an, a negocierilor pentru un ambițios acord cuprinzător privind investițiile între UE și China, care să abordeze asimetriile actuale în ceea ce privește accesul la piață, să contribuie la condiții de concurență echitabile și să stabilească angajamente semnificative privind dezvoltarea durabilă. De asemenea, solicită Chinei să își îndeplinească angajamentele anterioare privind abordarea barierelor din calea accesului pe piață, să înregistreze progrese în materie de supracapacitate și să se implice în negocieri privind subvențiile industriale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

Consiliul European încurajează China să își asume o responsabilitate mai mare în abordarea provocărilor globale. Acest lucru include, în special, adoptarea unor măsuri mai ambițioase în domeniul climei, în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris, și în domeniul biodiversității, precum și sprijinirea unor răspunsuri multilaterale la pandemia de COVID-19, în special în ceea ce privește tratamentele și vaccinurile, revizuirea independentă a răspunsului internațional în materie de sănătate și reducerea datoriilor ca o condiție necesară pentru redresarea în urma pandemiei, îndeosebi în Africa. Consiliul European salută, ca un pas important în direcția cea bună, declarația președintelui Xi Jinping, în urma videoconferinței liderilor, potrivit căreia China va urmări să obțină neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon înainte de anul 2060.

Consiliul European subliniază profunda sa îngrijorare referitoare la situația drepturilor omului din China, inclusiv referitoare la evoluțiile din Hong Kong, și la tratamentele aplicate persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum a fost exprimată cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-China din iunie și a reuniunii liderilor din 14 septembrie.

Consiliul European reafirmă abordarea politică vizând relațiile dintre UE și China, astfel cum a fost expusă în comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant intitulată „UE-China: O perspectivă strategică” din martie 2019, și lansează un apel pentru a se depune în continuare eforturi coerente în vederea punerii în aplicare a acesteia. Invită Comisia și Înaltul Reprezentant să prezinte, până în martie 2021, un raport privind progresele înregistrate. Consiliul European așteaptă cu interes desfășurarea în 2021 a unei reuniuni a tuturor membrilor săi cu președintele Xi Jinping.

Belarus
Consiliul European condamnă violența inacceptabilă a autorităților din Belarus împotriva protestatarilor pașnici, precum și intimidările și arestările și reținerile arbitrare survenite în urma alegerilor prezidențiale, nerecunoscând rezultatele acestora din urmă. Consiliul European sprijină pe deplin dreptul democratic al poporului belarus de a-și alege președintele prin alegeri noi, libere și corecte, fără intervenții externe. Consiliul European solicită autorităților belaruse să pună capăt violenței și represiunii, să îi elibereze pe toți deținuții și prizonierii politici, să respecte libertatea mass-mediei și societatea civilă și să demareze un dialog național incluziv. Este de acord cu faptul că ar trebui impuse măsuri restrictive și invită Consiliul să adopte fără întârziere decizia în cauză. De asemenea, Consiliul European încurajează Comisia Europeană să pregătească un plan cuprinzător de sprijin economic pentru Belarusul democratic.

În ceea ce privește centrala nucleară belarusă de la Ostroveț, Consiliul European reiterează importanța asigurării securității nucleare și a mediului.

Conflictul din Nagorno-Karabah
Consiliul European solicită să se pună de îndată capăt ostilităților și îndeamnă părțile să se reangajeze la o încetare de durată a focului și la soluționarea pașnică a conflictului. Pierderile de vieți omenești și impactul asupra populației civile sunt inacceptabile. Nu pot exista nici soluții militare ale conflictului, nici ingerințe externe. Azerbaidjanul și Armenia ar trebui să se implice în negocieri de fond, fără condiții prealabile. Consiliul European își exprimă sprijinul față de copreședinții Grupului de la Minsk al OSCE și solicită Înaltului Reprezentant să analizeze posibilitatea unui sprijin suplimentar din partea UE pentru procesul vizând soluționarea situației.

Alexei Navalnîi
Consiliul European condamnă tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnîi, realizată cu un agent chimic neurotoxic militar care face parte din grupul numit „Noviciok”. Utilizarea armelor chimice constituie o încălcare gravă a dreptului internațional. Consiliul European solicită autorităților din Federația Rusă să coopereze pe deplin cu Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) pentru a asigura o anchetă internațională imparțială și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției. Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni la 15-16 octombrie 2020.

loading...

Comments are closed.