Concretizări cu privire la eforturile depuse de către Biroul politici de reintegrare pe cazul lui Adrian Glijin

După cum se știe cazul lui Adrian Glijin, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în raionul Camenca, este unul de rezonanță și deja de aproape un an și o lună din data reținerii și privării de libertate în mod arbitrar de către reprezentanții structurilor de forță din stânga Nistrului nu se cunosc multe detalii despre circumstanțele cazului și starea actuală a acestuia.

În legătură cu aceasta ținem să evidențiem că imediat cum s-a aflat despre cazul dat, Biroul politici de reintegrare și Viceprim-ministrul pentru reintegrare au făcut uz de toate pârghiile disponibile pe linia de competență atribuită, fiind notificate organele de drept împuternicite prin lege, informați actorii formatului de negocieri ,,5+2″, Președinția în exercițiu a OSCE și partenerii internaționali care gestionează componenta drepturilor omului (OSCE, Consiliul Europei, ONU, misiunile diplomatice relevante), cu apelul de a avea o contribuție activă și a acorda asistență în vederea eliberării și restabilirii în drepturi a lui A. Glijin.

Prin canalul de comunicare de la nivelul oficiilor reprezentanților politici de la Chișinău și Tiraspol, au fost perfectate și remise multiple demersuri prin care s-a solicitat elucidarea motivelor recurgerii la asemenea abuzuri, circumstanțelor și temeiurilor de detenție nefondată, asigurarea accesului mamei, familiei și a rudelor apropiate la locul aflării, comunicarea stării de sănătate și a condițiilor de detenție, oferirea posibilității evaluării medicale a acestuia de către un specialist calificat și imparțial (inclusiv, din partea Crucii Roșii), consilierii juridice și psihologice, și desigur, cu cererea de a fi depuse eforturi sporite în eliberarea imediată și necondiționată.

Aceleași eforturi au fost făcute și prin intermediul delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, dar și s-a încercat abordarea în comun cu alte cazuri individuale pe platforma grupurilor de lucru sectoriale, însă, din motive independente de Chișinău, convocarea experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului nu a fost posibilă în acest an.

Solicitările menționate supra au fost reiterate în repetate rânduri, cele mai recente fiind remise și pe parcursul săptămânii curente.

Spre regret, în pofida tuturor eforturilor depuse până în prezent contactul personal cu A. Glijin al celor apropiați și al cadrelor calificate propuse nu a fost asigurat, starea de sănătate și condițiile de detenție a acestuia sunt neclare urmare a lipsei evaluării de specialitate, perspectiva eliberării din privațiune nu este comunicată, drepturile și libertățile lui inalienabile continuă a fi lezate, fapt ce provoacă o foarte mare îngrijorare.

Cazul lui A. Glijin va fi menținut și în continuare în vizorul Biroului și a autorităților naționale de profil și în pofida tuturor dificultăților existente generate de inaccesibilitatea regiunii pentru toți factorii publici și apărătorii drepturilor omului de pe malul drept al Nistrului acest dosar în comun cu obiectivul strategic de a asigura asistență și protecție cetățenilor a căror drepturi au fost încălcate vor fi incluse pe agenda tuturor formatelor de dialog relevante până la soluționarea definitivă și revenirea lucrurilor în albia standardelor universal garantate/ obligatorii în materia respectării drepturilor omului.

Biroul politici de reintegrare / Comunicat de presă

Total
0
Shares
Total
0
Share