Actual

Conferința științifico-practică națională la SIS: „Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Subiectul mandatului de securitate ca instrument indispensabil în activitatea Serviciului de Informații și Securitate a fost supus dezbaterilor publice în cadrul Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”. La evenimentul organizat astăzi, 8 septembrie curent, în format mixt, atât online, cât și offline, sub egida Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova au participat circa 50 de experți, savanți și reprezentanți ai organelor cu atribuții în asigurarea securității naționale.

În cadrul conferinței, invitații au pus în discuție un spectru larg de subiecte apărute la nivelul mediului academic și al societății civile privind modalitățile de investigare prin instituirea mandatului de securitate, în special, cele ce vizează ingerința rezonabilă, proporțională și legală în exercițiul unor drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor de către Serviciul de Informații și Securitate.

Experții au menționat că în majoritatea țărilor europene, serviciile de intelligence dispun de acest mecanism, ceea ce le oferă posibilitatea efectuării unor acțiuni specifice de culegere a informației doar în baza unei autorizări pe o perioadă mai îndelungată de timp, dar care au ca scop primordial asigurarea securității naționale, unul din cele mai importante elemente al statalității și siguranței societății.

Un alt argument în favoarea acestei inițiative legislative, enunțat în timpul dialogului, a fost că, în prezent, în Republica Moldova măsurile speciale de investigații pot fi desfășurate doar în cadrul unui dosar penal, și doar atunci când a fost deja săvârșită infracțiunea. Însă, scopul activității Serviciului de Informații și Securitate este, în primul rând, prevenirea faptelor ce pot prejudicia securitatea statului, anticiparea și contracararea acestora prin măsuri extra-procesual penale. Mai mult, SIS nu dispune de atribuții de urmărire penală și, ca urmare, în lipsa mandatului de securitate, capabilitățile tehnice nu pot fi folosite la instrumentarea cazurilor specifice relevante ce afectează securitatea naţională.

În alocuțiunea sa, Alexandr Esaulenco, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, a apreciat implicarea și interesul activ al participanților, menționând necesitatea continuității dialogului cu societatea civilă și mediul academic, ca fundament al transparentizării și conștientizării largi a procesului de adoptare a proiectului legislativ cu privire la mandatul de securitate.

Dumnealui a evidențiat rolul și importanța pe care le poate avea acest mecanism inovator în asigurarea funcţionalităţii, flexibilităţii şi eficienţei Serviciului în procesul de asigurare a securității naționale. Directorul SIS a reiterat că un asemenea instrument atribuit instituției nu poate fi catalogat drept o unealtă arbitrară a Serviciului de Informații și Securitate, deoarece acesta va putea fi supus controlului parlamentar și celui judiciar.

Reamintim că în luna mai curent, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” a lansat inițiativa de constituire a unei platforme de comunicare, discuții și dezbateri între societatea civilă, mediul științific și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova pe subiecte de securitate și interes național, în scopul sporirii transparenței, percepţiei esenței și a necesității acțiunilor întreprinse, precum și a dezvoltării culturii de securitate în societate.

Materialele conferinței pot fi accesate aici.

loading...

Comments are closed.