Economic

Consiliul Audiovizualului a sancționat trei televiziuni: RU TV, NTV și TVR Moldova

Pinterest LinkedIn Tumblr

În cadrul ședinței de astăzi, 28 octombrie 2022, Consiliului Audiovizualului a sancționat televiziune RU TV, NTV Moldova și TVR Moldova, informează telegraph.md

Urmăriți-ne și pe Telegram!

CA a sancționat „RU-TV Moldova” cu amendă de 15 000 de lei

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele controlului privind activitatea furnizorului de servicii media audiovizuale „Euroshow Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „RU-TV Moldova”, prin prisma respectării prevederilor legislației privind licența de emisie, urmare a autosesizării membrului Ruslan Mihalevschi.

Datele controlului au constatat că la data de 14 mai 2022 a expirat termenul de valabilitate a licenței de emisie eliberată pentru postul de televiziune „RU-TV Moldova”.

Consiliul Audiovizualului a informat furnizorul de servicii media despre expirarea licenței de emisie și necesitatea depunerii originalului la CA.

Rezultatele controlului au atestat, totuși, că în perioada 14 mai – 10 octombrie 2022, „RU-TV Moldova” a continuat emisia, serviciul media audiovizual de televiziune fiind retransmis prin rețelele de cablu ale distribuitorilor de servicii media.

Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat „Euroshow Grup” SRL cu amendă în valoare de 15.000 de lei, pentru transmisiunea serviciului media audiovizual fără licență de emisie, și i-a oferit un termen de 15 zile pentru a se conforma cerințelor legale de a înceta difuzarea serviciului media audiovizual „RU-TV Moldova”, fiind în drept să reia difuzarea după obținerea unei licențe de emisie.

CA a sancționat „NTV Moldova” cu 6 000 de lei

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, urmare a sesizării Asociației Obștești Comunitatea „WatchDog.MD”. Petentul invocă încălcarea de către serviciul media de televiziune a prevederilor CSMA privind informarea corectă într-o știre difuzată de „NTV Moldova”, pe 15 septembrie 2022, în cadrul principalului buletin informativ de la ora 19:00.

Monitorizarea a atestat faptul că materialul vizat s-a axat pe o singură opinie într-un subiect conflictual, împiedicând astfel beneficiarii de informație să-și formeze părerea despre evenimentul relatat.

Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat „NTV Moldova” cu o amendă în mărime de 6 00 lei.

CA a avertizat public „TVR Moldova”

Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TVR Moldova”, urmare a petiției directoarei Centrului de Reabilitare pentru Copii, Ecaterina Gâncotă, care susține că în cadrul subiectului „Bolnavii din spitale riscă să rămână flămânzi”, difuzat la 29.09.2022, informația a fost prezentată eronat, fapt ce a condus la afectarea imaginii instituției pe care o conduce.

Monitorizare a atestat derogarea de la prevederile art. 13, alin. (4) al CSMA potrivit cărora În cadrul programelor audiovizuale de ştiri, pentru care exactitatea şi corectitudinea sunt esenţiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii”.

Drept urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat „TVR Moldova” cu avertizare publică.

loading...

Comments are closed.