Alte știri

Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat s-a întrunit în ședință ordinară

Pinterest LinkedIn Tumblr

Astăzi, 9 decembrie 2020, membrii Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat s-au convocat în ședință ordinară pentru a examina și discuta 5 subiecte. Ședința s-a desfășurat în regim on-line și a fost prezidată de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Gheorghe Bălan, care este și vicepreședintele Consiliului.

În cadrul acestei ședinței, membrii Consiliului au adoptat Decizia privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de lucru pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu. Implementarea acestui Regulament va contribui la îmbunătățirea gestionării coerente a proceselor derulate la frontiera de stat, prin asigurarea unui mecanism de evaluare a situației din domeniul managementului integrat al frontierei de stat, identificarea lacunelor și înaintarea recomandărilor de îmbunătățire a calității serviciilor prestate de către autorități.

Subsidiar, având în vedere obligativitatea implementării unui sistem de informații prealabile despre pasageri în Republica Moldova, s-a decis privind oportunitatea solicitării suportului Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru Combaterea Terorismului în implementarea unui astfel de sistem, și anume soluției soft goTravel.

De asemenea, a fost prezentat raportul privind nivelul de realizare a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023, precum și proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei. Astfel, la propunerea Secretariatului Consiliului. s-a acceptat extinderea termenului de implementare a 21 de acțiuni nerealizate sau în curs de realizare, prin transferul acestora pentru perioada a doua de implementare a Strategiei – în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023, cu estimarea costurilor, precum și de încetare a implementării a 3 acțiuni nerealizate, prin excluderea acestora de la control.

Totodată, s-a examinat subiectul privind impactul COVID-19 asupra managementului integrat al frontierei de stat, problematica și măsurile necesare a fi întreprinse. Astfel, membrii Consiliului au reiterat importanța consolidării tuturor eforturilor în implementarea măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.

Subliniind importanța deciziilor primite și a subiectelor discutate, vicepreședintele Consiliului și-a exprimat încrederea că în continuare Consiliul Național de Management Integrat al Frontierei de Stat va servi drept o platformă eficientă de comunicare și colaborare dintre autorități, în vederea coordonării optime a acțiunilor comune pentru securizarea frontierei de stat și realizarea unui management performat al acesteia.

loading...

Comments are closed.