Actual

Continuă digitalizarea serviciilor publice

Pinterest LinkedIn Tumblr

Înregistrarea actelor de stare civilă, a afacerilor, modificările actelor de constituire și a datelor din Registrul de stat pentru unitățile de drept deja înregistrate vor putea fi efectuate prin mijloace electronice de comunicare.

👉 Abonează-te la știrile Telegraph pe Google News, Telegram și Facebook!

În cadrul ședinței de astăzi, Executivul a aprobat noile concepte de dezvoltare a Sistemelor informaționale „Acte de stare civilă” (ASC) și „Registrul de stat al unităților de drept” (RSUD), deținute de către Agenția Servicii Publice (ASP). Noile canale de interacțiune vor contribui semnificativ la reducerea costurilor de perfectare a actelor, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova care se află în străinătate și dețin semnături electronice avansate calificate. Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” (MGSP), implementat de Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Sistemele informaționale menționate vor asigura automatizarea tuturor proceselor în cadrul prestării serviciilor de stare civilă și de înregistrare a unităților de drept, va realiza un nou model de interacțiune cu solicitanții de servicii – prin mijloace electronice de comunicare.

Odată cu implementarea noilor sisteme informaționale RSUD și ASC, vor fi create condiții pentru migrarea acestora pe platforma MCloud și efectuarea schimbului de date cu alte sisteme informaționale prin intermediul platformei MConnect, precum și integrarea lor cu serviciile MSign, MPass, MPay, MNotify și MLog.

Dezvoltarea Sistemelor informaționale „Registrul de stat al unităților de drept” și „Acte de stare civilă”, precum și menținerea funcțională pe o perioadă de un an de zile din ziua dării în exploatare a sistemului se va realiza din contul mijloacelor proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”. Conform estimărilor, costul investiției pentru dezvoltarea SI RSUD este de cca 6,2 milioane lei. Alte cca 10 milioane lei sunt preconizate pentru dezvoltarea SI ASC. Finanţarea ulterioară a sistemelor se va efectua din veniturile Agenţiei Servicii Publice, obţinute din prestarea serviciilor publice.

Proiectul „Modernizarea serviciilor guvernamentale în Republica Moldova” (MGSP) este implementat cu suportul Grupului Banca Mondială și contribuția Guvernului R. Moldova în perioada anilor 2018 – 2023. În cadrul Proiectului urmează a fi modernizate peste 80 de servicii publice, inclusiv o parte din serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, în baza Acordului de colaborare dintre AGE și ASP din 13.01.2020.

loading...

Comments are closed.